Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce

Bazylika w Świętej Lipce to sanktuarium maryjne, czyli ośrodek kultu religijnego Marii, matki Jezusa. Zgodnie z tradycją kult Matki Boskiej rozpoczął się w XIV wieku, po uwolnieniu skazańca, który wyrzeźbił jej figurkę w drewnie. Figurka została zawieszona na lipie przy drodze z Reszla do Kętrzyna i szybko zasłynęła cudami. Wybudowano więc kaplicę, w której posługiwali księża z Ketrzyna (Krzyżacy).

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce - fasada

Pierwsze zapisy o pielgrzymach pochodzą z 1473 roku. Kaplice odwiedził w 1519 roku ostatni mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern. W 1524 roku, a więc w czasie konwersji Krzyżaków na wiarę protestancką kaplice zniszczono i zakazano kultu Maryji. Pielgrzymki nadal się odbywały, ale niejawnie. Drugą kaplicę zbudowano w 1619 roku i pielgrzymi znów przybywali do Świętej Lipki. Opiekę nad kaplicą przejęli jezuici, którzy z przerwą 1780-1932 są tam do dzisiaj.

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce - wnętrza

Pod koniec XVII wieku wzniesiono obecny barokowy kościół, konsekrowany w 1693, chociaż jeszcze nieukończony. Do końca XVII wieku zbudowano klasztor, a krużganki otaczające kościół ukończono w 1798 roku. Fasady ukończono w 1730 roku, a ołtarz główny pochodzi z lata 1712-1714. Obecnie jest to miejsce pielgrzymek z dobrze zorganizowaną obsługą odwiedzających. W latach 30-tych przy drodze z Reszla do Świętej Lipki powstało 15 kapliczek z kamiennymi płaskorzeźbami Tajemnic Różańcowych.