Forteczny jaz klapowy na Noteci w Drezdenku

Forteczny jaz klapowy na Noteci w Drezdenku