Zapora-przeciwpancerna-na-drodze-Stare-Bielice-Drezdenko