Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie znane jest od co najmniej połowy XIII wieku, wcześniej istniał tu gród obronny, a miasto lokowano w drugiej połowie XIII wieku. Miasto rozwijało się dzięki warzeniu piwa, a w czasach późniejszych było dużo warsztatów tkackich.

Najciekawsze zabytki to kościół św. Jakuba budowany w latach 1298-1380 w stylu gotyckim, po pożarach miasta odbudowany w XVII wieku, z tego wieku pochodzi wnętrze kościoła. Ratusz miejski zbudowany został w 1517 roku, po pożarach odbudowany jako neogotycki w latach 1842-44.

Zachowały się w dużej części mury obronne o długości 1350 metrów zbudowane do 1477 roku, z kamieni i cegieł, w murach jest 12 baszt i półbaszt. Wzdłuż murów prowadzi ścieżka edukacyjna, można obejść starą część miasta dookoła.

Ośno Lubuskie - ratusz
Ośno Lubuskie – ratusz
Ośno Lubuskie - kościół św. Jakuba
Ośno Lubuskie – kościół św. Jakuba
Ośno Lubuskie - kościół św. Jakuba
Ośno Lubuskie – kościół św. Jakuba
Ośno Lubuskie - mury miejskie
Ośno Lubuskie - mury miejskie