Pałac Bogaczów

Bogaczów

Bogaczów, po niemiecku Gross Reichenau, to stara wieś w gminie Nowogród Bobrzański, wzmiankowana już w 1294 roku, ale bez wspominania o właścicielu. Pierwsi właściciele wspomniani są dopiero w pewnym dokumencie, który stwierdza, iż 3/4 wsi z prawem patronatu nad kościołem i wyższym sądownictwem przechodzi w ręce rodziny von Niesemeuschel, w drodze zakupu od rodziny von Rabenau z Kosierza. Przez wieki właściciele zmieniali się wielokrotnie, a ostatnimi właścicielami majątku w Bogaczowie w latach 1877-1945 była rodzina hrabiów von Strachwitz. W międzyczasie, w 1560 roku, majątek został podzielony na folwark górny z pałacem i folwark dolny z dworem. Od 1702 roku obydwa folwarki zostały ponownie połączone w jeden majątek. Już wiemy, że we wsi był pałac i dwór, a poza tym 2 młyny wodne, mleczarnia, gospoda, wiatrak, cegielnia oraz oczywiście kościół. Już pod koniec XIX wieku była to duża wieś.

Dwór z drugiej połowy XVI wieku zbudowany jako renesansowy, pod koniec XVII wieku przebudowany w stylu barokowym. Na początku XVIII wieku po scaleniu majątków został przeznaczony na siedzibę zarządcy majątku. Obecnie wyremontowany na cele mieszkalne.

Bogaczów - kamienny kościół z XIV wieku
Bogaczów – kamienny kościół z XIV wieku
Bogaczów - płyty nagrobne obok kościoła
Bogaczów – płyty nagrobne obok kościoła

Gotycki kościół zbudowano w 1323 albo wcześniej. Murowany z kamienia, z zewnątrz nieotynkowany, wielokrotnie remontowany. Przejściowo, po reformacji jako kościół protestancki, obecnie kościół filialny.

Pałac w Bogaczowie

Pałac w Bogaczowie

Pałac w Bogaczowie został zbudowany w XVI wieku, był to budynek prosty w formie, prawdopodobnie w stylu renesansowym. Prawdopodobnie pod koniec XVII wieku, albo na początku XVIII wieku po scaleniu majątków został przebudowany w stylu barokowym. W 1863 roku od frontu dobudowano dwa skrzydła, tworząc ostatecznie budowlę na planie litery U. Na zachód od pałacu usytuowano staw. W 1893 roku między pałacowymi skrzydłami zbudowano reprezentacyjną klatkę schodową w stylu neobarokowym. Pałac otoczony jest dużym parkiem.

Pałac w Bogaczowie
Pałac w Bogaczowie
Pałac w Bogaczowie
Pałac w Bogaczowie

Pałac w Bogaczowie przetrwał II wojnę światową. Przez lata był użytkowany przez Zarząd Lasów Państwowych, PGR, Technikum Rolnicze, a od 1974 roku Państwowy Dom Dziecka. Obecnie jest to hotel i restauracja, głównie nastawiony na imprezy okazjonalne i weekendowe. Ślub w ogrodzie i wesele w pałacu – taki zestaw cieszy się dużym powodzeniem (www.palacbogaczow.pl).

Pałac w Bogaczowie – sala bankietowa
Pałac w Bogaczowie - wnętrza
Pałac w Bogaczowie – wnętrza
Pałac w Bogaczowie - wnętrza
Pałac w Bogaczowie – wnętrza
Pałac w Bogaczowie - klatka schodowa
Pałac w Bogaczowie – klatka schodowa
Pałac w Bogaczowie - apartament
Pałac w Bogaczowie – apartament
Pałac Bogaczów
Pałac Bogaczów
Pałac Bogaczów
Pałac Bogaczów