Pałac w Stanowicach (lubuskie)

Stanowice to wieś, która istniała już w XIII wieku, założona w wyniku ekspansji margrabiów brandenburskich na wschód. W połowie XV wieku lenna stanowickie weszly w posiadanie rodu von der Marwitz. Na przełomie XVII i XVIII wieku Marwitzowie budują dwór, który w drugiej połowie XVIII przebudowuje kolejny właściciel Stanowic, Wilhelm Bayer, nadając mu cechy pałacu.

Kolejny właściciel, Emil Treichel, w latach 1870-71 przebudowuje pałac rozbudowując go o dwa nowe skrzydła i wieżę. Pałac jest eklektyczny, ale w wiekszości w stylu neorenesansowym. W tym kształcie pałac przetrwał do dzisiaj, chociaż w 1945 roku został zdewastowany. Obecnie częściowo użytkowany, są plany rewitalizacji.