Park Narodowy „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w 2001 roku po połączeniu rezerwatu w Słońsku i Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park obejmuje rozlewiska po obu stronach Warty, u ujścia do Odry o powierzchni ponad 80 km².

PN Ujście Warty - Ptasim szlakiem

Łąki, pastwiska, tereny podmokłe zalewane przez rzekę Postomię to siedlisko wielu gatunków ptaków (245), dla większości z nich to również tereny lęgowe (147 gatunków). Aż 26 gatunków ptaków, których obecność stwierdzono na terenie Parku należy do gatunków ginących. Przez kilka miesięcy w roku znaczna część Parku jest zalana wodą, dlatego wiele miejsc jest niedostępnych. Dla odwiedzających przygotowano ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca parkingowe dla samochodów. Przed odwiedzeniem Parku warto sprawdzić na stronie, które drogi i ścieżki nie są zalane.

PN Ujście Warty - Mokradła

Najbardziej popularne miejsce to ścieżka „Ptasim szlakiem”, do której dojechać można tzw. „Betonką” ze Słońska w kierunku Przyborowa, jadąc wg znaków. Jadąc tam trzeba sprawdzić na stronie internetowej Parku, czy droga nie jest zalana. W styczniu i lutym 2018 roku poziom wody był na tyle wysoki, że zalewał „Betonkę” nawet ponad 50 cm. Na końcu Betonki jest parking dla samochodów i wygodna wiata, a dalej zaczyna się „Ptasi szlak”.  Ścieżka „Ptasim szlakiem” jest najbardziej atrakcyjna dla obserwatorów ptaków, prowadzi przez tereny lęgowe. W sezonie jest wielu odwiedzających z lornetkami i aparatami fotograficznymi, ale na rozległych przestrzeniach nie odczuwa się tłoku. Wybierając się tam trzeba przygotować się na wiatry wiejące na otwartej przestrzeni.

Ścieżka edeukacyjna Olszynki

Nieco krótszy szlak to ścieżka „Mokradła”, wejście na nią jest obok siedziby Parku w Chyrzynie. Ścieżka poświęcona jest terenom podmokłym, ich funkcji w przyrodzie i gospodarce.

Park Narodowy „Ujście Warty” to również tereny położone na prawym brzegu Warty, tzw. Polder Północny. Zorganizowano tam 3-kilometrową ścieżkę „Olszynki” wiodącą po drewnianej kładce przez obszary leśne i szuwary.

Warto również wspomnieć o 30 kilometrowej ścieżce rowerowej na terenie Polderu Północnego. Przez teren Parku Narodowego  i w pobliżu przebiega również kilka szlaków turystycznych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że część ścieżek może być okresowo zalana wodą. Ścieżki dostępne dla rowerów: „Ptasim szlakiem”, „Mokradła” i ścieżki rowerowe, dla psów dostępna jest tylko ścieżka rowerowa na Polderze Północnym

Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty

Wstęp do Parku Narodowego „Ujście Warty” jest bezpłatny, jedynie za wstęp na wieżę obserwacyjną w siedzibie Parku w Chyrzynie oraz do „Przyrodniczego ogrodu zmysłów” płaci się 4 zł (07:30-15:30).

Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty

W Słońsku warto rzucić okiem na ruiny zamku Joannitów, a w niedalekim Kostrzynie na twierdzę i tzw. „Stary Kostrzyn”. Kogo bardziej interesuje temat może odwiedzić Muzeum Łąki w Owczarach. Dla miłośników ptaków dostępne są noclegi w ofercie agroturystycznej.

Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty

Wyznacz trasę