Zamek Bolków

Zamek w Bolkowie

Zamki na Dolnym Ślasku to w dużej części zamki książęce. Zamek w Bolkowie zbudowano na wzgórzu, na brzegu urwiska nad Nysą. Pierwsze budowle obronne powstały już w IX wieku, a pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XIII wieku. Zamek Bolków zbudowano głównie z lokalnych materiałów – kolorowych łupków i piaskowca. Dzięki temu zamkowi, połączonemu z murami miejskimi w jeden system obronny, księstwo świdnicko-jaworskie utrzymało niezależność aż do końca XIV wieku.

Zamek Bolków
Zamek w Bolkowie – widok z wieży

Na przestrzeni wieków zamek Bolków zmieniał właścicieli, był rozbudowywany, a w początkach XVIII wieku został sprzedany cystersom z Krzeszowa. Po sekularyzacji klasztoru w 1810 roku zamek w Bolkowie przeszedł na własność Prus. Stopniowo zaczął popadać w ruinę, niszczony, częściowo rozbierany.

Ruiny zamku w Bolkowie
Wieża zamku Bolków

Charakterystyczną cechą zamku w Bolkowie jest wieża o kroplowym kształcie, zaostrzoną częścią skierowana w stronę spodziewanego ataku. Udostępniony do zwiedzania, na zamku jest również niewielkie muzeum. Niedaleko zamku Bolków położone są ruiny zamku Świny. Zamek w Bolkowie to jeden z etapów Szlaku Zamków Piastowskich.

Ruiny na zamku Bolków
Zamek Bolków – ruiny

Wyznacz trasę