Zamek Cisy

Wejście do zamku Cisy
Wejście do zamku Cisy

Pierwsza wzmianka o warowni Cisy pochodzi z 1242 roku, gdzie zamek, prawdopodobnie drewniany wymieniony został jako Cziskenberg. Druga połowa XIII wieku i początek XIV wieku to intensywne zmiany granic księstw śląskich, czego skutkiem jest budowa w bezpośrednim sąsiedztwie trzech zamków.

Ruiny zamku wysokiego Cisy.
Ruiny zamku wysokiego Cisy

Oprócz zamku Cisy zbudowano zamek Książ i po drugiej stronie przełomu Pełcznicy zamek Stary Książ. Prawdopodobnie wszystkie trzy kamienne zamki zbudowała Bolko I Surowy, a rozbudował jego syn, a później wnuk Bolko II Mały. Do końca nie wiadomo jaką rolę pełniły te zamki, ale to już inna historia. Głównym materiałem użytym do budowy zamku Cisy jest piaskowiec.

Ruiny zamku Cisy
Ruiny zamku Cisy

Urwiste zbocze wzgórza nad Czyżynką i fosa dookoła zamku wydatnie zwiększały jego walory obronne. Jako pełnoprawny zamek, pod nazwą Ciskberg, został wymieniony w dokumentach Bolka II Małego w 1327 roku. W 1355 roku Bolko II odbierał zbuntowanym rycerzom zamki w pobliżu Wałbrzycha, a zamek Cisy był jednym z nich. Zamek objął Nickel Boltz, zaufany księcia.

Ruiny zamku Cisy
Ruiny zamku Cisy

Po śmierci Bolka II małego w zamku zamieszkała jego żona Agnieszka wraz z dworem. Zamek zmieniał właścicieli , w XV wieku został zniszczony przez husytów. Został odbudowany z przystosowaniem do broni palnej i powiększony o przedzamcze zachodnie oddzielone murem. Później zbudowano przedzamcze wschodnie, a w XVI wieku basteje do obrony mostu. W ten sposób powstały dwa dodatkowe dziedzińce z przedzamczami po obydwu stronach średniowiecznego tzw. zamku wysokiego.

Ruiny zamku Cisy
Ruiny zamku Cisy

Zamek został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, jak wiele zamków o średniowiecznym rodowodzie został spalony przez Szwedów. Nieużywany zamek popadał w ruinę, przez jakiś czas był siedzibą rozbójników. Kolejni właściciele zamku mniej lub bardziej przejmowali się losem zamku, czy raczej jego ruin. Ruiny dostarczały materiałów budowlanych dla okolicznych mieszkańców. Dopiero w 1927 roku podjęto prace konserwatorskie, rekonstruując bramę i wieżę. Oczyszczono teren i odtworzono układ przestrzenny.

Ruiny zamku Cisy
Ruiny zamku Cisy

Dzisiaj teren jest dostępny do zwiedzania, a wejście możliwe jest przez drewniany mostek. Dojazd do zamku Cisy nie jest zbyt wygodny, dlatego masowa turystyka zorganizowana tu nie dociera.