Zamek Joannitów w Słońsku

Zamek Joannitów w Słońsku pierwotnie zbudowany jako obronny dwór rycerski w odnogach rzeczki Łęczny, pochodzi z 1341 roku. W ręce Joannitów zamek trafił w 1426 roku i szybko został dostosowany do potrzeb zakonu, ale dopiero w połowie XVI wieku dokonano poważnej rozbudowy, wznosząc m.in. wieże i otaczając zamek fosą. Zamek w Słońsku został siedzibą Baliwatu Brandenburskiego, który był jednostka nadrzędną dla okolicznych joannickich komandorii w ramach Przeoratu Niemiec. Baliwat Brandenburski miał dość dużą autonomię w strukturach zakonu Joannitów, działa pod patronatem margarabiów brandenburskich. W XVI wieku Joannici z baliwatu przeszli na religię protestancką, ale nie zerwali związków z katolickim Przeoratem Niemiec. W 1652 roku zamek w Łagowie został zniszczony przez Szwedów, a odbudowę rozpoczęto dopiero 10 lat później. W wyniku odbudowy zakończonej w 1688 roku zamek stał się barokową rezydencją, chociaż dzięki dwudziestometrowej fosie zachował walory obronne.

Kolejna przebudowa nastąpiła w 1783 roku, a trakcie której zasypano fosy i zburzono mur obronny. W 1811 roku zakony w Prusach zostały zlikwidowane, a ich majątek przejął król pruski. W 1852 roku król Fryderyk Wilhelm IV reaktywował brandenburskich Joannitów pod nazwą Baliwat Brandenburski Zakonu Rycerskiego Szpitalników św. Jana z Jerozolimy. W zamku w Słońsku powstało muzeum i archiwum zakonu Joannitów. Po II wojnie światowej archiwum przepadło, zamek niszczał, a po pożarze w 1975 roku zostały tylko ruiny. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem zamku w formie trwałej ruiny, co umożliwi wykorzystanie do celów turystycznych i kulturalnych.

Będąc w Słońsku koniecznie trzeba odwiedzić położony tuż obok park narodowy “Ujście Warty”.

Joannici – krótka historia zakonu Joannitów. Inne zamki Joannitów – zamek w Łagowie, zamek w Swobnicy.

Wyznacz trasę