Zamek Pieskowa Skała

Zamek Pieskowa Skała zbudowany został przez Kazimierza Wielkiego jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku, chociaż fortyfikacje strzegące szlaku handlowego przez dolinę Prądnika istniały w tym miejscu już za czasu Henryka Brodatego. Dzisiaj wiemy, że zamek był właćzony w system obronny zamków granicznych tzw. Szlak Orlich Gniazd. Zachował się tylko dolny zamek, górny zamek posadowiony na skale „Dorotka”. Do 1608 roku władali nim Szafrańcowie, którzy rozbudowywali go w XV wieku, powiększając o baszty artyleryjskie. W połowie XVI wieku zamek przebudowano w renesansową rezydencję, w miejscu zamku dolnego jest obecnie dziedziniec renesansowej zabudowy.

W początkach ZVII wieku dobudowano fortyfikacje bastionowe. W 1655 roku Szwedzi zniszczyli zamek, kolejne pożary w 1718 i 1850 roku. Zamek był odbudowywany i jako rezydencja zachował sie do dzisiaj. Obecnie jest tam oddział muzeum na Wawelu.

Zamek Pieskowa Skała „grał” w wielu filmach i serialach telewizyjnych. W pobliżu zamku „Maczuga Herkulesa”.

Wyznacz trasę