Zamek w Borysławicach Zamkowych

Zamki w Wielkopolsce, to nie tylko zamki królewskie i rycerskie, ale rowniez zamki biskupie. Gotycki zamek w Borysławicach został zbudowany na wyspie na rzecze Rgielewce, a budowę rozpoczęto w 1425 roku z polecenia prymasa Wojciecha Jastrzębca. Kolejni właściciele ( Russoccy, Szczawińscy) nie przebudowywali zamku w sposób istotny. Zamek zniszyły wojska szwedzkie w 1656 roku i od tego czasu zamieniał sie w ruinę.

Zamek zbudowano w postaci dwóch równoległych budynków mieszkalnych wpasowanych w mury obronne, w narożniku wieloboczna wieżyczka. W drugiej polowie XV wieku zamek otoczono drugim murem obwodowym, zbudowano nowe przedbramie, w XVI wieku czworoboczną wieżę. W XVII wieku obydwa budynki mieszkalne połączono kosztem wielkości dziedzińca.

Ruiny zamku zadrzewione, własność prywatna nieudostępniona do zwiedzania. Obok, w Borysławicach Kościelnych jest piękny drewniany kościół z 1759 roku.

Wyznacz trasę