Zamek w Czersku

Zamek w Czersku - panorama
Zamek w Czersku – panorama

Pierwszy gród w Czersku powstał na wzgórzu, w miejscu osady, już w VII wieku. W XII wieku Czersk był siedzibą kasztelana, a w XIII wieku został stolicą Księstwa Mazowieckiego. Prawa miejskie Czersk uzyskał w 1350 roku i ponownie w 1386 na prawie chełmińskim.

Zamek w Czersku (2)
Zamek w Czersku – wieża bramna

Książę mazowiecki Janusz I zbudował w Czersku duży zamek cegły, budowa trwała w latach 1388-1410. Zamek w Czersku był ważną rezydencją, ale główna siedziba księcia została przeniesiona w 1413 roku do Warszawy. Było to związane prawdopodobnie z przesunięciem koryta Wisły o kilka kilometrów na wschód, co znacznie osłabiło walory obronne zamku. W pobliżu zamku powstało jezioro Czerskie w miejscu dawnego koryta Wisły.

Zamek w Czersku
Zamek w Czersku, jedna z baszt
Zamek w Czersku - widok przez bramę
Zamek w Czersku – widok przez bramę
Zamek w Czersku - wjazd

Zamek książąt mazowieckich w Czersku zbudowany jest na nieregularnym planie podkowy, ponieważ wykorzystuje wały ziemne dawnego grodu. W obwodzie murów zbudowano trzy wieże, z których jedna była prostokątna i umieszczono w niej wjazd do zamku. Wewnątrz murów zbudowano duży dom mieszkalny i i kościół zamkowy.

Po włączeniu księstwa mazowieckiego do Korony zamek w czersku stał się własnością królów. Nadbudowano wieże i przeprowadzono pewne prace modernizacyjne, głównie z polecenia Bony, której przekazano zamek jako oprawę wdowią po śmierci Zygmunta Starego. Po wyjeździe Bony z Polski rozpoczął się powolny upadek zamku, przyspieszony przez Szwedów, którzy zniszczyli go w 1656 roku. Później niszczyli go Prusacy po II rozbiorze Polski, dużo zniszczeń przyniosły walki w 1915 roku.

Zachowane są wszystkie trzy wieże i duża część murów obronnych zamku w Czersku. Zamek jest udostępniony dla zwiedzających. Ciekawostka – na zamku w Czersku nakręcono teledysk Skaldów z piosenką „W żółtych płomieniach liści”.