Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie zbudowano na polecenie Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku i włączono w system opisywany dzisiaj jako Szlak Orlich Gniazd. Przez lata dzierżawiony był przez wiele rodów i był coraz mocniej zaniedbany. W XVII zamek w Ojcowie gruntownie przebudowano i dobudowano mieszkalny budynek na fundamentach starego.

Zamek nie został zniszczony przez Szwedów, którzy zajęli go w 1655 roku i przeznaczyli na magazyny. Po „potopie” był remontowany i modernizowany. Wiek XIX to procesz szybkiej dewastacji zamku w Ojcowie i postepująca ruina.

Niedaleko zamku jest grota Łokietka, od strony Krakowa Brama Krakowska, jaskinia Ciemna i Krowia, a zamek góruje nad malowniczą doliną Prądnika.

Wyznacz trasę