Zamek w Tykocinie

Drewniany zameczek w Tykocinie istniał w XV wieku i w wyniku rodowych waśni spłonął w 1519 roku. W latach 1549–1575 na polecenie króla Zygmunta Augusta zbudowany został murowany renesansowy zamek, który był siedzibą starosty tykocińskiego. Zamek był tym czasie prywatnym skarbcem i biblioteką króla.

W latach 1611-1632 na polecenie króla Zygmunta III Wazy rozbudowano zamek, tworząc nowoczesną twierdzę bastionową. W czasie potopu szwedzkiego zamek przechodził z rąk do rąk, a po wojnie starostą tykocińskim został Stefan Czarniecki, który otrzymał na własność dobra tykocińskie. Później majątek przeszedł w ręce rodu Branickich.

Pod koniec XVII wieku i w wieku XVIII zamek w Tykocinie kilkakrotnie brał udział w działaniach wojennych, w 1734 spłonął i od tego czasu popadł w ruinę. Odbudowany w początkach XXI wielu z przeznaczeniem na cele hotelowe.

Wyznacz trasę