Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie

Zamek Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie formalnie nie był zamkiem krzyżackim, tylko zamkiem tzw. kapituły pomezańskiej. Obecnie istniejący zamek zaczęto budować pod koniec XIII wieku, w zasadzie ukończono w 1350 r., chociaż prace budowlane trwały nadal. Potężne gdanisko zostało ukończone pod koniec XIV wieku. Na przełomie XIII i XIV wieku ukończono budowę kościoła katedralnego, który później został połączony z zamkiem w jeden zespół. Katedra powstała częściowo w lokalizacji starego zameczku.

Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie
Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie

Po wojnie trzynastoletniej zamek przyznano Krzyżakom. W XV i XVI wieku zamek brał udział w działaniach wojennych, był niszczony, a w 1551 roku przeszedł na własność księcia Albrechta Hohenzollerna. Przez lata zamek zmieniał przeznaczenie, był rozbierany, modernizowany, przeprowadzano rekonstrukcję. II wojna światowa i lata powojenne oszczędziły zamek, w którym obecnie ma siedzibę muzeum.

Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie
Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie

Charakterystyczne dla zamku jest ogromne gdanisko oddalone o 55 metrów i połączone gankiem z zamkiem oraz wieża studzienna również poza obrębem murów. Obie wieże miały również charakter obronny. Obok zamku jest katedra, którą również warto odwiedzić.

Zamek w Kwidzynie - muzeum
Zamek w Kwidzynie – muzeum
Zamek w Kwidzynie
Zamek w Kwidzynie – w głębi gdanisko
Zamek kapituły  pomezańskiej w Kwidzynie
Zamek w Kwidzynie
Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie
Zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie

Zamki krzyżackie – mapa i opis. Do kapituły pomezańskiej należał również zamek w Szymbarku.

Wyznacz trasę