Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Opinogóra

Opinogóra to bardzo stara wieś wzmiankowana w dokumentach już w II połowie XII wieku, miała kilku właścicieli, ale w XV była częścią domeny księcia mazowieckiego, który w pierwszej połowie XV wieku zbudował tu zameczek myśliwski. W 1659 roku Król Jan Kazimierz nadał majątek opinogórski podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu jako starostwo niegrodowe. Od tego czasu, z krótka przerwą Opinogóra (od pierwszej połowy XIX wieku ordynacja ) aż do 1945 roku pozostawała w rękach Krasińskich.

Muzeum Romantyzmu w Pałacu Krasińskich
Muzeum Romantyzmu w Pałacu Krasińskich
Pałac Krasińskich w Opinogórze – Muzeum Romantyzmu

Pałac Krasińskich w Opinogórze

Neogotycki pałac w Opinogórze został zbudowany dla Zygmunta Krasińskiego w pierwszej połowie XIX wieku jako prezent ślubny (Z Elżbietą Branicką) generała Władysława Krasińskiego. Pałacyk (z racji neogotyckiego stylu przypomina zamek) użytkowano do 1843 roku, a 2 lata później rozbudowano go uzyskując dwa dodatkowe salony od strony północnej. Prawdopodobnie zameczek (pałacyk) początkowo był traktowany jako pawilon ogrodowy, po rozbudowie latem przyjmowano w nim gości. Jako główna siedziba służył obszerny dwór. W drugiej połowie XIX wieku pałacyk remontowano, a pod koniec wieku przebudowano. Po pierwszej wojnie światowej uszkodzony pałacyk prowizorycznie zabezpieczono, kolejne zniszczenia w czasie II wojny światowej i dewastacja po wojnie. W latach 1958-1961 pałacyk odbudowano przywracając pierwotna formę i urządzono w nim Muzeum Romantyzmu ze stała wystawa poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu.

Dwór Krasińskich
Dwór Krasińskich - wnętrza

Muzeum Romantyzmu

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to nie tylko neogotycki pałacyk Krasińskich, ale cały kompleks, w którego skład wchodzi dwór z początku XXI wieku, oficyna dworska i duży 21 hektarowy park z oranżerią. Historia dworu wiążę się ze starszym budynkiem, hr. Adam i Wanda Krasińscy zapragnęli przebudować stary drewniany dwór z początku XVIII wieku, który był w złym stanie. Konkurs na nowy dwór wygrał architekt Józef Gałęzowski, który zaproponował klasycystyczny budynek z bryłą dworu klasycznego polskiego wiejskiego, wygodny, ale skromny. Projekt nie został wówczas zrealizowany, a stary dwór został rozebrany w 1913 roku. Projekt zachował się i w latach 2006-2008 zbudowano dwór z przeznaczeniem na muzeum. Dwór Krasińskich w Opinogórze jest miejscem okazjonalnych wystaw malarstwa (nie tylko obrazy romantyzmu), koncertów i innych uroczystości. Wystawiane jest malarstwo romantyzmu, ale również obrazy innych malarzy, na przykład Beksińskiego.

Jakie zbiory gromadzi Muzeum Romantyzmu?

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze gromadzi pamiątki związane z Zygmuntem Krasińskim, poetą i dramatopisarzem, w dużej części jest to jego korespondencja. W muzeum przechowywane są również pamiątki związane z rodziną Krasińskich. W dworku organizowane są wystawy czasowe malarstwa.

Oficyna i Dwór Krasińskich w Opinogórze

Oficyna dworska pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana, ostatecznie uszkodzona w czasie działań wojennych. Pozbawiona cech stylowych oficynę zrekonstruowano w 1990 roku, na parterze urządzona jest część muzealna, na piętrze mieści się biblioteka.

Pomnik Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze

Oranżeria istniała w parku do końca XIX wieku. W latach 60-tych XX wieku na fundamentach starej budowli wzniesiono nowy obiekt nawiązujący stylem do całości założenia, zwłaszcza, że odnaleziono fragmenty dokumentacji pierwotnej budowli. Obecnie są to multimedialne sale ekspozycyjne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

W skład zespołu muzealnego wchodzi również Domek ogrodnika (obecnie gastronomia) oraz domek podcieniowy, czyli dawna stróżówka przy bramie wjazdowej. Atrakcją dla dzieci może być ptaszarnia i stajnia, które znajdują się na terenie Folwarku, w którym są sale edukacyjne i dwa place zabaw.

Park założono w końcu XVII wieku, mniej więcej w tym czasie, kiedy Krasińscy zbudowali pierwszy dwór. W pierwszej połowie XIX wieku był to już romantyczny park, który w końcu XIX wieku uzyskał ostateczny kształt – park krajobrazowy, ogród i sad nad stawem oraz zwierzyniec.

Na koniec należy wspomnieć o kościele parafii św. Zygmunta w Opinogórze Górnej, ufundowanym przez gen. Wincentego Krasińskiego w 1822. Obecny kościół zbudowano w latach 1877-1885. Kościół i cmentarz znajduje się w południowo-zachodniej części parku.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze do doskonałe miejsce na całodniową rodzinną wycieczkę. A obok Muzeum Szlachty Mazowieckiej i zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.