Pałace Dolnego Śląska

Pałace Dolnego Śląska - krótkie opisy i mapa.

Zamki Dolnego Śląska

Zobacz dolnośląskie zamki, mapa poglądowa zamków na Dolnym Śląsku.

Twierdza Kłodzko

Twierdza powstała na wzgórzu w miejscu zamku obronnego, militarne znaczenie utraciła w połowie XIX wieku.

Zamek Lenno Wleń (Wleński Gródek)

Zamek zbudowany już w XII wieku, od wojny trzydziestoletnie w ruinie.

Ostrzyca

Wzniesienie zbudowane ze skał powulkanicznych, kształt stożka, w calości porosnięte lasem.

Zapora Pilchowice

Zapora na rzece Bóbr zbudowana dla ochrony przed powodziami, otwarta w 1912 roku.

Wieża książęca w Siedlęcinie

Wieża mieszkalna zbudowana na początku XIV wieku, oczywiście z cechami obronnymi.

Zamek Książ

Zamek obronny przebudowany przez Hochbergów na barokową rezydencję.

Zamek Bolków

Jedna z ważniejszych warowni księstwa świdnicko-jaworskiego, zachowującego niezależność do końca XIV wieku.

Opactwo cystersów w Lubiążu

Dawne opactwo cystersów, powoli restaurowane, zyskuje coraz wiekszą popularność.

Pałac Marianny Orańskiej

Neogotycki pałac zbudowany około połowy XIX. W tle romans Marianny Orańskiej z masztalerzem i jego konsekwencje.

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe jeziorka, czy stawy w wyrobiskach dawnych kopalni z wodą zabarwina przez minerały.

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów zbudowany z wykorzystaniem naturalnych skał jako ściany. Niszczeje od połowy XVII wieku.

Zamek Chojnik

Ruiny zamku z XIV wieku z czasów Bolka II Małego, obecnie w granicach administracyjnych Jeleniej Góry

Zamek Grodziec

Malowniczy zamek Grodziec zbudowany na powulkanicznym wzgórzu.

Zamek Kliczków

Zamek Kliczków ma rodowód z XIII wieku jako warownia obronna, w późniejszych wiekach była to raczej…