Zamek biskupi w Uniejowie

Zamek w Uniejowie - rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich.

Zamek w Borysławicach Zamkowych

Zamek z XV w Borysławicach Zamkowych (ruiny).

Zamek Biskupi w Pułtusku

Zamek biskupó płockich, z XV wieku, kilkakrotnie przebudowywany i podnoszony z ruin.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim powstał w XIV wieku po przeniesieniu siedziby biskupów warmińskich do Lidzbarka. Na przedzamczu trzy skrzydła m.in. pałacu, przeznaczone obecnie na hotel.

Zamek biskupi w Reszlu

Zamek w Reszlu należał najpierw do biskupów warmińskich, a potem przechodził w ręce krzyżackie i polskie. Po pożarach w 1806-7 znacznie zniszczony i przebudowany.