Zamek w Borysławicach Zamkowych

Zamek z XV w Borysławicach Zamkowych (ruiny).

Zamek Biskupi w Pułtusku

Zamek biskupó płockich, z XV wieku, kilkakrotnie przebudowywany i podnoszony z ruin.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim powstał w XIV wieku po przeniesieniu siedziby biskupów warmińskich do…

Zamek biskupi w Reszlu

Zamek w Reszlu należał najpierw do biskupów warmińskich, a potem przechodził w ręce krzyżackie i polskie.…