Pałac w Nieborowie

Pałac w Nieborowie pochodzi z XVII wieku, od połowy XVIII wieku należała do Radziwiłłów. Przebudowany w latach 20-tych ubiegłego wieku.