Co warto zobaczyć w Sierpcu?

Sierpc

Ślady osadnictwa w okolicach Sierpca sięgają kilku tysięcy lat wstecz. W okresie cesarstwa rzymskiego w pobliżu Sierpca przebiegał „szlak bursztynowy”, a w okolicy znajdowano monety z tamtego okresu. Jest to dowód, że już wtedy prowadzono handel, chociaż zapewne w ograniczonym zakresie. Wiadomo , że w miejscu obecnego miasta w X wieku istniał gród, a w 1003 roku na miejscu pogańskiej świątyni zbudowano kościół farny pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji . Sierpc rozwijał się dzięki handlowi i rzemiosłu.

Nie wiadomo dokładnie kiedy Sierpc uzyskał prawa miejskie. W 1322 książę Wacław dokonał zamiany gruntów z biskupem płockim, który pozyskał wieś Sierpc wraz z przywilejem lokowania miasta na prawie średzkim oraz prawem do budowy zamku. Tę datę przyjmuje się jako datę powstania miasta. W 1356 roku po pożarze miasta król Kazimierz Wielki nadaje miastu prawa magdeburskie. W 1389 roku Władysław Jagiełło potwierdza przywileje dla Sierpca na prawie niemieckim. Sierpc rozwijał się gospodarczo, zwłaszcza w XVI wieku, ale zapaść nastąpiła w czasie potopu szwedzkiego. Ponowny rozwój miasta nastąpił ok. połowy XIX wieku pod zaborem rosyjskim, kiedy odnotowano wzrost ludność żydowskiej i rosyjskiej.

Zabytki w Sierpcu

Kościół parafialny św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu – pierwszy kościół wg tradycji zbudowano w 1003 roku. Obecny kościół pochodzi z XV wieku, kilkakrotnie przebudowywany. W obecnej postaci jest to kościół gotycki, ale z elementami renesansowymi i barokowymi.

Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu
Kościół św. Wita w Sierpcu

Kościół Ducha Świętego w Sierpcu zbudowany w XV wieku jako szpitalna kaplica, obecnie rzadkość w skali kraju. Kościół budowano jako gotycki, po pożarze w XVII wieku odbudowany jako barokowy. Ostatnia przebudowa w XX wieku.

Kościół św. Ducha w Sierpcu
Kościół św. Ducha w Sierpcu

Zespół klasztorny na wzgórzu zwanym dawniej Loret: gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVI w., wewnątrz gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIV w. w neoromańskim ołtarzu głównym, barokowy klasztor benedyktynek z pocz. XVIII w., barokowa dzwonnica murowana z końca XVIII w. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu zbudowano na początku XVI wieku w miejscu spalonej drewnianej budowli z końca XV wieku zbudowanej w miejscu objawienia. W XVII wieku ówczesna właścicielka połowy Sierpca sprowadziła benedyktynki i zbudowała dla nich klasztor obok kościoła.

Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
Zespół klasztorny benedyktynek
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościół św. Stanisława Kostki w Sierpcu zbudowany w 1913 roku dla miejscowych protestantów, obecnie przebudowany po konsekrowaniu w 1981 roku na kościół katolicki, potoczna nazwa: kościół szkolny.

Murowane z cegieł jatki miejskie z przełomu XIX i XX wieku. Sprzedawano w nich mięso, również koszerne dla społeczności żydowskiej oraz pieczywo. W części była to po prostu hala targowa.

Miejskie jatki w Sierpcu
Miejskie jatki w Sierpcu

Drewniane budynki w najstarszej części miasta, świadectwo historii, które może niedługo zniknąć. Tym bardziej warto pospacerować po Sierpcu, bo być może niektórych budynków niedługo już nie będzie.

Drewniane budynki w Sierpcu
Drewniane budynki w Sierpcu
Drewniane budynki w Sierpcu
Drewniane budynki w Sierpcu

Skansen Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, który zasługuje na osobne omówienie.

Drewniane budynki w Sierpcu
Skansen