Wzgórze katedralne we Fromborku

Wzgórze katedralne we Fromborku to przede wszystkim obronna Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła i 6 budynków kanonii za murami.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim powstał w XIV wieku po przeniesieniu siedziby biskupów warmińskich do Lidzbarka. Na przedzamczu trzy skrzydła m.in. pałacu, przeznaczone obecnie na hotel.

Zamek biskupi w Reszlu

Zamek w Reszlu należał najpierw do biskupów warmińskich, a potem przechodził w ręce krzyżackie i polskie. Po pożarach w 1806-7 znacznie zniszczony i przebudowany.

Zamek w Nidzicy

Typowy krzyżacki zamek z cegły zbudowany pod koniec XIV wieku.