Tykocin

Tykocin - miasto z początków XV wieku z zachowanym historycznym układem przestrzennym.

Zamek w Tykocinie

Odbudowany współcześnie zamek w Tykocinie, pierwotnie zbudowany w XVI wieku.

Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac rodu Branickich w Białymstoku, przebudowany na styl barokowy pod koniec XVII wieku z zamku obronnego.