Tag: Zamki w Małopolsce

Zamki – Małopolska to kilkadziesią zamków do zwiedzania. Zamki Małopolskie ze średniowiecznym rodowodem, to zazwyczaj zamki budowane z kamieni, dzisiaj w dużej częsci w ruinie.