Pałac Narzymskich w Jabłonowie Pomorskim

Pałac Narzymskich w Jabłonowie Pomorskim, obecnie dom generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Zamek w Radzyniu Chełmińskim

Jeden z większych zamków w południowej części państwa krzyżackiego.