Rudawy Janowickie – mapa, co warto zobaczyć

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie to niewielkie pasmo górskie leżące w Sudetach Zachodnich, najwyższy szczyt Skalnik ma wysokość 945 mn.p.m. W Rudawach Janowickich wyodrębniono Góry Sokole i Wzgórza Karpnickie. Granice Rudaw Janowickich od zachodu wyznacza dolina rzeki Jedlicy i Łomnicy (dalej Kotlina Jeleniogórska), od północy rzeka Bóbr ( a za nią Góry Kaczawskie), od wschodu Kotlina Kamiennogórska, od południa Przełęcz Kowarska, za którą są Karkonosze. Na tym obszarze utworzono Rudawski Park Krajobrazowy.

Ruiny zamku Bolczów
Ruiny zamku Bolczów

Krajobraz Rudaw Janowickich jest zróżnicowany: jest tu kilka przepięknych dolin rzecznych, są różne formy skalne, ciekawa przyroda i wiele miejsc do odwiedzenia. Nie pokażemy wszystkiego, dlatego warto zaopatrzyć się w dobrą mapę turystyczną Rudaw Janowickich i najbliższych okolic. A zatem co warto zobaczyć w Rudawach Janowickich? Na początek mapa.

Rudawy Janowickie – Mapa atrakcji turystycznych

Pałace w Rudawach Janowickich

Pałac w Karpnikach

Zamek w Karpnikach zbudowany został w XIV wieku, a na styl renesansowy przebudowany w 1584 roku. W trakcie odbudowy po pożarze w 1593 roku zamek zabudowano w czworobok. W następnych latach wielokrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli. Na styl barokowy przebudowany w połowie XVIII wieku, a w 1844 roku w wyniku przebudowy na styl neogotycki pałac zyskał obecną formę. Z uwagi na zachowane cechy obronne, często używana jest nazwa zamek Karpniki, jest to również nazwa hotelu mającego siedzibę w Pałacu.

2016 Zamek w Karpnikach 1

Pałac w Łomnicy

W drugiej połowie XVII wieku zbudowano wczesnobarokowy dwór, przebudowany na początku XVIII wieku, a następnie większa przebudowa miała miejsce w latach 1838-1844. Nieopodal pałacu w latach 1803–1804 zbudowano dwór „Dom Wdowy” przeznaczony dla członków rodziny von Mentzel. Obecnie w budynkach pałacu i dworu prowadzona jest działalność hotelowa oraz restauracja.

2016 Pałac w Łomnicy 1

Pałac w Wojanowie

Renesansowy dwór w Wojanowie został zbudowany przez rodzinę von Zedlitz w latach 1603-1608. W drugiej połowie XVIII wieku kolejny właściciel zlecił przebudowę dworu na styl barokowy, następna przebudowa w latach 1832-33 na styl neogotycki, a kolejna modernizacja była wykonana po roku 1839. Obecnie jest to kompleks hotelowy, włączony do Szlaku Zamków Piastowskich.

Pałac w Wojanowie latem

Pałac Bobrów

Pałac w Bobrowie pierwotnie był kamiennym dworem zbudowanym na przełomie XVI i XVII wieku w miejscu strażnicy zbudowanej w połowie XV wieku. Pałac w obecnym kształcie to wynik przebudowy zleconej przez kolejnych właścicieli pod koniec XIX wieku. Obecnie własność prywatna, nieco zrujnowany.

Bobrów, pałac 2

Pałac w Janowicach Wielkich

Zbudowany jako dwór w XIV wieku, rozbudowany w latach 1608-1609. Przebudowa z 1775 roku nadała budowli charakter barokowej rezydencji, kolejna przebudowa pałacu miała miejsce w 1830 roku. Obecnie w Pałacu w Janowicach Wielkich mieści się DPS.

Janowice Wielkie, dwór Schaffgotschów 2

Pałac w Pisarzowicach

Zespół pałacowy w Pisarzowicach pochodzi z przełomu XVII i XIX wieku, pałac zbudowany w stylu klasycystycznym. Oficyna z XVIII wieku zbudowana jest w stylu barokowym. Obecnie własność prywatna, w remoncie.

Pałac w Bukowcu

Renesansowy dwór w Bukowcu zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku. Majątek często zmieniał właścicieli, a kolejny z nich w 1744 roku powiększył pałac i przykrył mansardowym dachem. Pod koniec XVIII wieku pałac przebudowano w stylu klasycystycznym, założony został park krajobrazowy. Obecnie siedziba Związku Gmin Karkonoskich.

Buchwald-Schloss-01

Pałac w Ciechanowicach

W XVII wieku dwór obronny w Ciechanowicach został przebudowany na pałac, kolejna przebudowa w 1846 roku i w latach 70. XX wieku w związku z przystosowaniem na szkołę. Obecnie prywatny, restaurowany.

Ciechanowice pałac

Poza wymienionymi pałacami są jeszcze ślady po rozebranych pałacach w Miedziance i Trzcińsku, oraz mniej interesujące pałace w Raszowie i Radomierzu.

Zamki w Rudawach Janowickich

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów zbudowany został ok. 1375 roku, szybko stał się siedziba ruchu husyckiego. W czasie bitwy z husytami w pierwszej połowie XV wieku zniszczony przez wojska mieszczan wrocławskich i świdnickich. Odbudowywany i rozbudowywany w pierwszej połowie XVI wieku, zniszczony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. Od tego czasu postępująca ruina. Zamek Bolczów zbudowano z wykorzystaniem skał jako mury.

Zamek Bolczów
Zamek Bolczów

Oprócz zamku Bolczów można zobaczyć pozostałości zamku Sokolec na Krzyżnej Górze.

Punkty widokowe, skały

Sokolik

Sokolik, to szczyt w Górach Sokolich, na jego zboczach i szczycie jest bardzo dużo pojedynczych skał, z których wiele posiada własne nazwy. Najwyższa skała to Sokolik Duży (642 m n.p.m.), na szczycie jest platforma widokowa z widokiem na Karkonosze, Góry Kaczawskie i część Rudaw Janowickich. Sokolik i Krzyżna Góra to popularnie nazywane Sokoliki.

Sokolik-FilarZachodni

Mała Ostra

Mała Ostra, to niższy z dwóch wierzchołków Skalnika , najwyższego szczytu Rudaw Janowickich (944 m n.p.m.). Na wierzchołku Małej Ostrej (935 m n.p.m.) urządzono platformę widokową w kierunku Karkonoszy, Gór Kamiennych, Gór Sokolich. Na zdjęciu widok z Ostrej małej na szczyt Skalnika. Na zboczach Skalnika jest gołoborze z któregojest piekny widok na Rudawy i Karkonosze.

Skalnik mit

Starościńskie Skały

Grupa malowniczych skał o wysokości nawet ponad 20 metrów, na wysokości ok. 718 m n.p.m., w pierwszej połowie XIX wieku włączona do parku krajobrazowego tworzonego przez brata króla Prus i jego żonę.

Rudawy Janowickie, Starościńskie Skały

Punkt widokowy Wołek

Punkt widokowy Wołek (878 m n.p.m.) położony jest w lesie nieopodal Mniszkowa. Las ograniczył panoramę do widoku Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej.

Wolek-krzyz na szczycie

Krzyżna Góra

Krzyżna Góra to szczyt w Górach Sokolich o wysokości 654 m n.p.m. Pod szczytem znajdują się ruiny zamku Sokolec, na jednej ze skał umieszczono krzyż, na drugiej punkt widokowy.

Krzyzna Gora Rudawy Janowickie 01

To tylko niektóre skały, a jest jeszcze Skalny Most, Kowarska Skała, Skała Piec, Skała Bramka, Skała Fajka, Skalne Bramy (Skalne Baszty), Konie Apokalipsy i wiele innych ciekawych formacji skalnych, które można znaleźć na dobrych mapach turystycznych.

Atrakcje turystyczne Rudaw Janowickich

Kolorowe Jeziorka

Grupa czterech stawów w zalanych wyrobiskach dawnych kopalni – Żółte Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko ( Szmaragdowe, Niebieskie lub Lazurowe), Zielone Jeziorko. Zielone i Żółte Jeziorko okresowo wysychają. Nazwy jeziorek pochodzą od koloru wody zabarwianej przez minerały.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich
Kolorowe Jeziorka

Schronisko PTTK „Szwajcarka”

Schronisko położone na stoku Krzyżnej Góry, na wysokości 520 m n.p.m.. Zbudowane z drewna, w stylu tyrolskim w 1823 roku.

2016 Schronisko Szwajcarka w Karpnikach

Miedzianka

Dawniej miasto, obecnie wieś o bogatej historii górniczej. Po wyeksploatowaniu złóż rudy uranu wieś zlikwidowano w latach sześćdziesiątych XX wieku.. Został tylko kościół i klika domów. We wsi działa nowoczesny restauracyjny Browar Miedzianka.

Mauzoleum Schaffgotschów Raszów

Mauzoleum rodziny Schaffgotschów znajduje się przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowie. Kaplicę grobową dobudowano w XVI wieku, płyty nagrobne i epitafia pochodzą z wieku XVI i XVII.

Raszów mauzoleum 20190714 115626 02

Na tym oczywiście nie koniec atrakcji turystycznych Rudaw Janowickich, ale nie sposób tu wymienić wszystkich. Ot, choćby krzyże pokutne, których w okolicy jest sporo, albo stare kościoły. Wystarczy dobra mapa turystyczna Rudaw Janowickich i wszystkie szlaki turystyczne, zabytki, noclegi itd. stoją przed nami otworem. Turystyka rowerowa, piesza lub konna – te wszystkie formy turystyki można uprawiać w Rudawach Janowickich.