Rudawy Janowickie – mapa, co warto zobaczyć

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie to niewielkie pasmo górskie leżące w Sudetach Zachodnich, najwyższy szczyt Skalnik ma wysokość 945 mn.p.m. W Rudawach Janowickich wyodrębniono Góry Sokole i Wzgórza Karpnickie. Granice Rudaw Janowickich od zachodu wyznacza dolina rzeki Jedlicy i Łomnicy (dalej Kotlina Jeleniogórska), od północy rzeka Bóbr ( a za nią Góry Kaczawskie), od wschodu Kotlina Kamiennogórska, od południa Przełęcz Kowarska, za którą są Karkonosze. Na tym obszarze utworzono Rudawski Park Krajobrazowy, włączając do niego Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie.

Ruiny zamku Bolczów
Ruiny zamku Bolczów

Krajobraz Rudaw Janowickich jest zróżnicowany: jest tu kilka przepięknych dolin rzecznych, są różne formy skalne, ciekawa przyroda i wiele miejsc do odwiedzenia. Nie pokażemy wszystkiego, dlatego warto zaopatrzyć się w dobrą mapę turystyczną Rudaw Janowickich i najbliższych okolic. A zatem co warto zobaczyć w Rudawach Janowickich? Na początek mapa.

Rudawy Janowickie – atrakcje

Pałace w Rudawach Janowickich

Pałac w Karpnikach

Zamek w Karpnikach zbudowany został w XIV wieku, a na styl renesansowy przebudowany w 1584 roku. W trakcie odbudowy po pożarze w 1593 roku zamek zabudowano w czworobok. W następnych latach wielokrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli. Na styl barokowy przebudowany w połowie XVIII wieku, a w 1844 roku w wyniku przebudowy na styl neogotycki pałac zyskał obecną formę. Z uwagi na zachowane cechy obronne, często używana jest nazwa zamek Karpniki, jest to również nazwa hotelu mającego siedzibę w Pałacu.

2016 Zamek w Karpnikach 1

Pałac w Łomnicy

W drugiej połowie XVII wieku zbudowano wczesnobarokowy dwór, przebudowany na początku XVIII wieku, a następnie większa przebudowa miała miejsce w latach 1838-1844. Nieopodal pałacu w latach 1803–1804 zbudowano dwór „Dom Wdowy” przeznaczony dla członków rodziny von Mentzel. Obecnie w budynkach pałacu i dworu prowadzona jest działalność hotelowa oraz restauracja.

2016 Pałac w Łomnicy 1

Pałac w Wojanowie

Renesansowy dwór w Wojanowie został zbudowany przez rodzinę von Zedlitz w latach 1603-1608. W drugiej połowie XVIII wieku kolejny właściciel zlecił przebudowę dworu na styl barokowy, następna przebudowa w latach 1832-33 na styl neogotycki, a kolejna modernizacja była wykonana po roku 1839. Obecnie jest to kompleks hotelowy, włączony do Szlaku Zamków Piastowskich.

Pałac w Wojanowie latem

Pałac Bobrów

Pałac w Bobrowie pierwotnie był kamiennym dworem zbudowanym na przełomie XVI i XVII wieku w miejscu strażnicy zbudowanej w połowie XV wieku. Pałac w obecnym kształcie to wynik przebudowy zleconej przez kolejnych właścicieli pod koniec XIX wieku. Obecnie własność prywatna, nieco zrujnowany.

Bobrów, pałac 2

Pałac w Janowicach Wielkich

Zbudowany jako dwór w XIV wieku, rozbudowany w latach 1608-1609. Przebudowa z 1775 roku nadała budowli charakter barokowej rezydencji, kolejna przebudowa pałacu miała miejsce w 1830 roku. Obecnie w Pałacu w Janowicach Wielkich mieści się DPS.

Janowice Wielkie, dwór Schaffgotschów 2

Pałac w Pisarzowicach

Zespół pałacowy w Pisarzowicach pochodzi z przełomu XVII i XIX wieku, pałac zbudowany w stylu klasycystycznym. Oficyna z XVIII wieku zbudowana jest w stylu barokowym. Obecnie własność prywatna, w remoncie.

Pałac w Bukowcu

Renesansowy dwór w Bukowcu zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku. Majątek często zmieniał właścicieli, a kolejny z nich w 1744 roku powiększył pałac i przykrył mansardowym dachem. Pod koniec XVIII wieku pałac przebudowano w stylu klasycystycznym, założony został park krajobrazowy. Obecnie siedziba Związku Gmin Karkonoskich.

Buchwald-Schloss-01

Pałac w Ciechanowicach

W XVII wieku dwór obronny w Ciechanowicach został przebudowany na pałac, kolejna przebudowa w 1846 roku i w latach 70. XX wieku w związku z przystosowaniem na szkołę. Obecnie prywatny, restaurowany.

Ciechanowice pałac

Poza wymienionymi pałacami są jeszcze ślady po rozebranych pałacach w Miedziance i Trzcińsku, oraz mniej interesujące pałace w Raszowie i Radomierzu.

Zamki w Rudawach Janowickich

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów zbudowany został ok. 1375 roku, szybko stał się siedziba ruchu husyckiego. W czasie bitwy z husytami w pierwszej połowie XV wieku zniszczony przez wojska mieszczan wrocławskich i świdnickich. Odbudowywany i rozbudowywany w pierwszej połowie XVI wieku, zniszczony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. Od tego czasu postępująca ruina. Zamek Bolczów zbudowano z wykorzystaniem skał jako mury.

Zamek Bolczów
Zamek Bolczów

Oprócz zamku Bolczów można zobaczyć pozostałości zamku Sokolec na Krzyżnej Górze.

Punkty widokowe, skały

Rudawski Park Krajobrazowy, a szczególnie Rudawy Janowickie to obszar, w którym znajdziemy mnóstwo skał i skalistych szczytów, często o charakterystycznym wygladzie iciekawych nazwach

Sokolik

Sokolik, to szczyt w Górach Sokolich, na jego zboczach i szczycie jest bardzo dużo pojedynczych skał, z których wiele posiada własne nazwy. Najwyższa skała to Sokolik Duży (642 m n.p.m.), na szczycie jest platforma widokowa z widokiem na Karkonosze, Góry Kaczawskie i część Rudaw Janowickich. Sokolik i Krzyżna Góra to popularnie nazywane Sokoliki.

Sokolik-FilarZachodni

Mała Ostra

Mała Ostra, to niższy z dwóch wierzchołków Skalnika , najwyższego szczytu Rudaw Janowickich (944 m n.p.m.). Na wierzchołku Małej Ostrej (935 m n.p.m.) urządzono platformę widokową w kierunku Karkonoszy, Gór Kamiennych, Gór Sokolich. Na zdjęciu widok z Ostrej małej na szczyt Skalnika. Na zboczach Skalnika jest gołoborze z któregojest piekny widok na Rudawy i Karkonosze.

Skalnik mit

Starościńskie Skały

Grupa malowniczych skał o wysokości nawet ponad 20 metrów, na wysokości ok. 718 m n.p.m., w pierwszej połowie XIX wieku włączona do parku krajobrazowego tworzonego przez brata króla Prus i jego żonę.

Rudawy Janowickie, Starościńskie Skały

Punkt widokowy Wołek

Punkt widokowy Wołek (878 m n.p.m.) położony jest w lesie nieopodal Mniszkowa. Las ograniczył panoramę do widoku Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej.

Wolek-krzyz na szczycie

Krzyżna Góra

Krzyżna Góra to szczyt w Górach Sokolich o wysokości 654 m n.p.m. Pod szczytem znajdują się ruiny zamku Sokolec, na jednej ze skał umieszczono krzyż, na drugiej punkt widokowy.

Krzyzna Gora Rudawy Janowickie 01

To tylko niektóre skały, a jest jeszcze Skalny Most, Kowarska Skała, Skała Piec, Skała Bramka, Skała Fajka, Skalne Bramy (Skalne Baszty), Konie Apokalipsy i wiele innych ciekawych formacji skalnych, które można znaleźć na dobrych mapach turystycznych.

Atrakcje turystyczne Rudaw Janowickich

Kolorowe Jeziorka

Grupa czterech stawów w zalanych wyrobiskach dawnych kopalni – Żółte Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko ( Szmaragdowe, Niebieskie lub Lazurowe), Zielone Jeziorko. Zielone i Żółte Jeziorko okresowo wysychają. Nazwy jeziorek pochodzą od koloru wody zabarwianej przez minerały.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich
Kolorowe Jeziorka

Schronisko PTTK „Szwajcarka”

Schronisko położone na stoku Krzyżnej Góry, na wysokości 520 m n.p.m.. Zbudowane z drewna, w stylu tyrolskim w 1823 roku.

2016 Schronisko Szwajcarka w Karpnikach

Miedzianka

Dawniej miasto, obecnie wieś o bogatej historii górniczej. Po wyeksploatowaniu złóż rudy uranu wieś zlikwidowano w latach sześćdziesiątych XX wieku.. Został tylko kościół i klika domów. We wsi działa nowoczesny restauracyjny Browar Miedzianka.

Mauzoleum Schaffgotschów Raszów

Mauzoleum rodziny Schaffgotschów znajduje się przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowie. Kaplicę grobową dobudowano w XVI wieku, płyty nagrobne i epitafia pochodzą z wieku XVI i XVII.

Raszów mauzoleum 20190714 115626 02

Na tym oczywiście nie koniec atrakcji turystycznych Rudaw Janowickich, ale nie sposób tu wymienić wszystkich. Ot, choćby krzyże pokutne, których w okolicy jest sporo, albo stare kościoły. Wystarczy dobra mapa turystyczna Rudaw Janowickich i wszystkie szlaki turystyczne, zabytki, noclegi itd. stoją przed nami otworem. Turystyka rowerowa, piesza lub konna – te wszystkie formy turystyki można uprawiać w Rudawach Janowickich.