Zamki Dolnego Śląska

Zamki dolnośląskie

Zamki dolnośląskie to nie tylko muzea czy hotele, ale również niestety ruiny zamków, których na Dolnym Śląsku niestety jest dużo. Historyczny Dolny Śląsk nie pokrywa się z dzisiejszym województwem dolnosląskim, część wschodnia województwa, tuż przy Nysie Łużyckiej nie należała do Dolnego Śląska. Z kolei na wschodzie granice Dolnego Śląska wyznaczała tzw, Przesieka Śląska, czyli pas gęstego i trudnego do przebycia lasu, juża za Kotliną Kłodzką. Wschodnia granica przebiegała orientacyjnie wzdłuż biegu rzeki Ścinawy i Nysy Kłodzkiej, a to oznacza, że zachodnia część województwa opolskiego należała do Dolnego Śląska. Na północy w granicach regionu Dolny Śląsk leży znaczna część województwa lubuskiego, aż po Sulechów i Świebodzin.

Dziedziniec zamku Bolczów

Na mapie pokażemy więc najpiękniejsze zamki na Dolnym Śląsku w wersji rozszerzonej, bez ścisłego trzymania się granic historycznych regionu lub granic współczesnego województwa. Oznacza to również, że ograniczymy się do wybranych najciekawszych zamków Dolnego Śląska, ponieważ tak bogatej oferty tego rodzaju zabytków nie ma w żadnym innym regionie.

Kolejna sprawa to nazewnictwo: zamek, czy pałac, a może dwór obronny, wieża rycerska lub wieża książęca? Wiele zamków Dolnego Śląska zostało przebudowanych na rezydencje typowo mieszkalne, czasem z zachowanymi walorami obronnymi, a czasem nie. Czasem zamek na Dolnym Śląsku powstał z rozbudowy dworu obronnego, wieży mieszkalnej rycerskiej lub książęcej albo tylko strażniczej wieży obronnej. W wielu przypadkach po przebudowie zamku pozostawiono pierwotną nazwę. Zamki dolnosląskie budowane w średniowieczu, nawet do końca XV wieku lub w początkach XVI wieku miały w owym czasie walory obronne, które traciły w miarę rozwoju techniki wojennej, a w szczególności artylerii i broni palnej. W wielu przypadkach zamki Dolnego Śląska modernizowano i przystosowywano do obrony z użyciem broni palnej i artylerii budując nowoczesne fortyfikacje (w tamtych czasach). Nie ustrzegło to zamków przed zniszczeniami w XVII wieku, wojna trzydziestoletnia poczyniła w tym zakresie znaczne spustoszenia. Z drugiej strony budowla powstająca w XVIII lub XIX wieku formalnie nie mogła być zamkiem, ponieważ tego typu warownia obronna nie miała żadnego militarnego znaczenia i po prostu ich nie budowano. Czasami jednak z różnych powodów rezydencje mieszkalne nazywano zamkami, zwłaszcza pałace w stylu neogotyckim. Ścisłe rozgraniczenie bywa czasami trudne, prosimy o wyrozumiałość.

Zamki na Dolnym Śląsku – mapa

Zamki Dolny Śląsk

Przegląd dolnośląskich zamków.

Zamek Czocha

Zamek Czocha w miejscowości Sucha, koło Leśnej został zbudowany jako zamek graniczny królestwa Czech w połowie XIII wieku. W XIV wieku był przez pewien czas w księstwie jaworskim, świdnicko-jaworskim (Bolko II Mały), później wrócił do Czech i był zamkiem rycerskim. Na początku XX wieku zakupiony przez przedsiębiorcę Ernsta Gütschowa i przebudowany zgodnie z wyglądem z początku XVIII wieku. Po wojnie użytkowany przez wojsko jako dom wczasowy, obecnie hotel z możliwością zwiedzania. Zwiedzanie wnętrz w określonych godzinach, ale warto również dokładnie obejrzeć zamek z zewnatrz i obejść go . Zamek Czocha grał w kilku filmach fabularnych i serialach telewizyjnych, na zamku organizowane są różne imprezy cykliczne (Husycka Zawierucha na Zamku Czocha, Twierdza Smaków – Festiwal Kuchni Historycznej i inne).

Zamek Czocha
Zamek Czocha

Zamek Kliczków

Zamek w Kliczkowie zbudowano pod koniec XIII wieku jako murowano-drewniana warownię graniczną książąt świdnicko-jaworskich, a pod koniec XIV wieku zamek trafił jako lenno w ręce króla Czech. Zamek Kliczków wielokrotnie zmieniał właścicieli, był przebudowywany i rozbudowywany. Obecnie jest użytkowany jako hotel z możliwością zwiedzania.

Zamek Kliczków
Zamek Kliczków

Zamek Grodziec

Zamek i gród Grodziec istniał już w XII wieku, rozbudowany przez kolejnego właściciela Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego, w końcu XIII wieku. Zamek Grodziec został rozbudowany w XV wieku do potężnej warowni, w XVI wieku rozbudowany i przebudowany na styl renesansowy. W czasie wojny trzydziestoletniej spalony popadał w ruinę, częściowo odbudowany pod koniec XVII i XVIII wieku. W XIX wieku udostępniony do zwiedzania, zrekonstruowany w dużym stopniu na początku XX wieku.

Zamek Grodziec
Zamek Grodziec

Zamek w Legnicy

Gród w Legnicy istniał już w VIII wieku, natomiast zamek zbudowany był przez Bolesława Kędzierzawego pod koniec XII wieku – był to pierwszy murowany zamek na ziemiach polskich, otoczony fosą i wałami ziemnymi. O jego walorach świadczy fakt, że w 1241 oparł się Mongołom. W XV wieku zamek w Legnicy przebudowywano, w XVI wieku przebudowano zamek na styl renesansowy, rozbudowując również nowoczesne fortyfikacje miejskie. Pod koniec XVII wieku dokonano renowacji, a po pożarze na początku XVIII wieku zamek w Legnicy odbudowano jako barokowy pałac. Zamek jeszcze kilkakrotnie płonął i był odbudowywany, obecnie jest użytkowany przez instytucje oświatowe.

SM Legnica Zamek (5) ID 593146

Wieża książęca w Siedlęcinie

Wieża książęca w Siedlęcinie to wieża mieszkalna zbudowana początku XIV wieku na polecenie Henryka I, księcia jaworskiego. Pod koniec XIV wieku sprzedana i była siedziba rycerską. Pod koniec XVI wieku podwyższona o jedna kondygnację. Wieża jest znana z polichromii z 1346 roku nawiązujących do legendy sir Lancelota. Udostępniona do zwiedzania przez fundację „zamek Chudów”.

Wieża książęca w Siedlęcinie
Wieża książęca w Siedlęcinie

Zamek Chojnik

Zamek Chojnik zbudowano na szczycie góry Chojnik, na brzegu urwiska do Piekielnej Doliny, obecnie zamek jest w granicach jeleniej Góry. Murowana warownia powstała w połowie XIV wieku, zamek Chojnik rozbudowywano w XV i w XVI wieku. W 1675 roku spłonął po uderzeniu pioruna i nieodbudowywany popadł w ruinę. Od XIX wieku jest atrakcją turystyczną.

Zamek Chojnik
Zamek Chojnik

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów zbudował w 1375 roku prawdopodobnie Clericus Bolze, związany wcześniej z Księciem świdnicko-jaworskim Bolkiem II Małym. Zamek stał się siedzibą rycerzy rabusiów (raubritterów), właściciele popierali ruch husycki, co było powodem zniszczenia zamku w czasie jednej z bitew husytów z mieszczanami z Wrocławia i Świdnicy. Zamek odbudował kolejny właściciel dopiero na początku XVI wieku, a rozbudował kolejny właściciel Justus Decjusz (sekretarz króla polskiego Zygmunta starego). W połowie XVI wieku zamek Bolczów przystosowano do broni strzeleckiej i obrony za pomocą artylerii. Zamek przebudowywano również w XVII wieku, a w czasie wojny trzydziestoletniej spalili go Szwedzi. Od tego czasu zamek pozostaje w ruinie. W XIX wieku na fali zainteresowania turystyką, pozostałości zmodernizowano, urządzono schronisko i gospodę w stylu szwajcarskim. Obecnie są to zabezpieczone ruiny. Ciekawostką jest wykorzystanie granitowych skał połączonych murem do zamknięcia wewnętrznego dziedzińca. To w zasadzie jedyny zamek, którym poszczycić sie mogą Rudawy Janowickie.

Zamek Bolczów
Zamek Bolczów

Zamek Bolków

Zamek w Bolkowie został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę. W połowie XIV wieku zamek Bolków i mury miejskie połączono w jeden system obronny. Pod koniec XIV wieku zamek przeszedł na własność królów czeskich. W XVI wieku zamek w Bolkowie rozbudowano powiększając warownię o dwa dziedzińce otoczone murami z bastejami. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek Bolków był oblegany, później zajęty przez Szwedów. W 1703 roku sprzedany cystersom z Krzeszowa, od 1810 własność państwa pruskiego i od tego czasu popada w ruinę, częściowo rozbierany. Po I wojnie światowej wykorzystywany turystycznie. Obecnie w zamku Bolków mieści się muzeum. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny kształt wieży, pewne „wyostrzenie”, które miało jakoby rykoszetować kule armatnie.

Zamek Bolków
Zamek Bolków

Zamek Książ

Zamek Książ zbudowany został przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego pod koniec XIII wieku w miejscu zniszczonego drewnianego grodu. Rozbudował go książę Bolko II Mały. W XV wieku zmiany właścicieli zamku Książ były częste. Od 1509 roku zamek w Książu był we władaniu rodziny Hobergów (Hochbergów). Zniszczony kilkakrotnie w czasie wojny trzydziestoletniej. Odbudowany z zamiana umocnień na ogrody tarasowe w 1648 roku. Na początku XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Na zamku jest muzeum i podziemna trasa turystyczna po sztolniach zbudowanych w czasie II wojny światowej przez organizację Todt. Niedaleko ruiny zamku Stary Książ, do niedawna niesłusznie uważane za sztuczne ruiny.

Zamek Książ
Zamek Książ

Zamek Grodno

Zamek Grodno został zbudowany na początku XIV wieku, był własnością księcia Bolka II Małego, a w 1392 roku przeszedł na własność królestwa Czech. W XV wieku zamek Grodno był siedzibą rycerzy rozbójników. W XVI wieku zamek Grodno został rozbudowany, w czasie wojny trzydziestoletniej częściowo zniszczony przez Szwedów. Pod koniec XVIII wieku zaczął niszczeć, w XIX wieku zabezpieczony i wykorzystywany turystycznie. Obecnie funkcjonuje jako muzeum.

Zagórze Śląskie, Zamek Grodno. Widok z wieży na mury

Zamek książęcy w Oleśnicy

Piastowski gród obronny w Oleśnicy istniał już na początku XIII wieku, zamek zbudowano pod koniec XIII wieku jako siedzibę książąt Oleśnickich. W późniejszych wiekach zamek w Oleśnicy przebudowano w renesansową rezydencję. Największe przebudowy w XVI i na początku XVII wieku). Pod koniec XIX wieku poddany renowacji przez Hohenzollernów. Należy do OHP, jest możliwość zwiedzania.

Zamek w Oleśnicy 2013 11

Zamek w Ząbkowicach Śląskich

Gotycki zamek w Ząbkowicach Śląskich zbudowano na początku XIV wieku. W czasie wojen husyckich zniszczony, odbudowany przez nowych właścicieli. W XV wieku był atakowany kilkakrotnie. W pierwszej połowie XVI wieku gotycki zamek został częściowo rozebrany i zbudowano w tym miejscu zamek w stylu renesansowym. Zamek kilkakrotnie brał udział w wojnach, w 1728 roku został opuszczony, a w 1784 roku spłonął. Obecnie jest to trwała ruina.

Zamek w Ząbkowicach Śląskich - grudzień 2013

Zamek w Leśnicy

Pierwotnie był to niewielki gród obronny w Leśnicy z pierwszej połowy XII wieku, ok. połowy XIII wieku istniał już jako zamek. Od 1339 roku zamek w Lesnicy był rezydencją mieszczańską, zmieniał właścicieli, w 1420 roku rozbudowany w nowy zespół obronny, zniszczony przez husytów w 1428 roku i przez mieszczan wrocławskich w 1459 roku. W 1610 roku w miejscu zamku zbudowana została ufortyfikowana siedziba rodu von Hörnig, a już w 1633 zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. W latach 1735-1740 przebudowany w stylu barokowym na zlecenie Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, a po 1750 roku przebudowany w stylu rokoko. Zamek w Leśnicy spłonął w 1953 roku, obecnie siedziba instytucji kultury miasta Wrocław.

Leśnica, zamek w Leśnicy

Zamek w Głogowie

Zamek Książąt Głogowskich został zbudowany w połowie XIII wieku jako drewniana warownia z murowaną wieżą. Pod koniec XIII wieku oraz w XIV i XV wieku rozbudowywany i powiększany. W XVII i XVIII wieku przebudowywany, zyskał wówczas cechy rezydencji pałacowej. W XVIII i XIX wieku siedziba instytucji rządowych Prus. Zburzony w 1945 roku, odbudowany, siedziba muzeum.

Zamek w Głogowie

Zamek w Brzegu

Zamek w Brzegu istniał już w pierwszej połowie XIII wieku, a od 1311 roku był siedzibą książąt brzeskich. W drugiej połowie XIV wieku zamek przebudował książę Ludwik I Brzeski. W połowie XVI wieku zamek w Brzegu przebudowano na styl renesansowy na wzór zamku królewskiego na Wawelu. Pod koniec wieku rezydencję ufortyfikowano. W XVIII wieku zamek pełnił różne funkcje. Uszkodzony w 1945 roku został,odbudowany wg stanu z XVI wieku, obecnie siedziba Muzeum Piastów Śląskich.

Zamek w Brzegu,tarasy wokół dziedzińca.sienio

Zamek w Prochowicach

Zamek w Prochowicach prawdopodobnie powstał w początkach XIV wieku, chociaż są sugestie na połowę XIII wieku. W XVI wieku Zedlitzowie przebudowali zamek, pod koniec XVI wieku von Schönaich dokonał kolejnej przebudowy wprowadzając styl renesansowy. Podczas wojny trzydziestoletniej zniszczony przez Szwedów, następnie odbudowany. Zmienne koleje losu spowodowały kolejne remonty w XIX wieku. Obecnie podlega renowacji przez prywatnego inwestora.

Prochowice zamek 2

Zamek w Jaworze

Zamek w Jaworze powstał na początku XIII wieku, początkowo jako wieża mieszkalna, w drugiej połowie XIII wieku rozbudowany, miasto i zamek zyskało kamienne fortyfikacje. Był jedną z siedzib książąt świdnicko-jaworskich. Od 1392 roku w posiadaniu królestwa Czech, po wojnach śląskich Prusacy przekształcili zamek w jaworze w więzienie. Zamek w Jaworze przebudowywany był wielokrotnie w wiekach XV-XVII, m.in. po wojnie trzydziestoletniej, po przebudowach stracił wygląd średniowiecznego, gotyckiego zamku.

Zamek w Jaworze (js)

Zamek Owiesno

Zamek w Owieśnie jest zamkiem rycerskim rodu von Pogarell (Pogorzelów) zbudowanym na początku XIV wieku. Wygląd budowli jest nietypowy, ponieważ zamek zbudowano na planie koła o srednicy 30 metrów. W XVII i XVIII wieku zamek przebudowano na barokową rezydencję, podwyższono mury, nadbudowano wieżę. Zamek przetrwał II wojnę światową, ale po wojnie opuszczony od lat pięćdziesiatych zamieniał się w ruinę. Obecnie w posiadaniu fundacji „zamek Chudów”.

Zamek Owiesno 2 - Dolnośląskie, dzierżoniów HWPS

Zamek w Stoszowicach

Zamek w Stoszowicach został zbudowany w XV wieku, ok. 1600 roku powiększony i przebudowany w stylu renesansowym. Ponownie rozbudowywany i przebudowywany w XVIII i XIX wieku. Obecnie w rękach prywatnych.

Zamek Peterwitz w Stoszowicach

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej został zbudowany w 1580 roku w stylu renesansowym, przebudowywany w XVII i XVIII wieku. W zamku urządzono hotel i spa.

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej

Zamek w Oławie

Zamek Piastowski w Oławie został zbudowany w stylu renesansowym w połowie XVI wieku w miejscu gotyckiego zameczku myśliwskiego. W XVII i XVIII wieku zamek został rozbudowany w stylu barokowym. Za czasów pruskich przebudowywany w celu dostosowania na lazaret. Obecnie w zamku oławskim mieści się urząd miasta.

Olawa - Zamek Sobieskich

Zamek Topacz

Zamek Topacz w Ślęży często uznawany jest za dwór, zbudowany w XIV/XV wieku, przebudowany w 1618 roku i w połowie XIX wieku. Obecnie hotel, obok muzeum motoryzacji.

Teraz zamek Topacz 01

Zamek Leśna w Szczytnej

Zamek Leśna to neogotycka budowla powstała w latach 1831-1837 jako rezydencja magnacka budowana na wzór średniowiecznego zamku. Obecnie w posiadaniu domu zakonnego Marianów.

2015 Zamek Leśna w Szczytnej 01

Zamek Ratno Dolne

Zamek w Ratnie Dolnym został zbudowany ok. 1563 roku w miejscu dworu obronnego z 1505 roku. Został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, odbudowany przez nowego właściciela po roku 1675. Został przebudowany w XVIII wieku i utracił cechy stylu renesansowego. W 1998 roku mocno uszkodzony w pożarze, obecnie w ruinie. Niedaleko Bazylika Nawiedzenia NMP w Wambierzycach.

593069 Ratno Dolne zamek 01

Zamek Kapitanowo

Zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej budowany od początku XIV wieku jako donżon, później rozbudowywany . Na przełomie XVI i XVII wieku rozbudowany w stylu renesansowym. Remontowany przez fundację.

2015 Zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej 01

Zamek w Nowej Rudzie

Dwór obronny w Nowej Rudzie zbudowano w końcu XIV wieku, w XV wieku spalony przez husytów. Rozbudowywany w XVI i XVII wieku do wielkości zamku przez nowych właścicieli – rodzinę Stillfriedów. Na początku XVIII wieku przebudowany do obecnego wyglądu, w tym czasie rozebrano wieżę. Pod koniec XVIII wieku ponownie przebudowany, zlikwidowano przedzamcze i mury obronne. Obecnie centrum medyczne.

2014 Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2 01

Zamek w Międzylesiu

Pierwszy zamek rycerski zbudowany w Międzylesiu w 1370 roku został zniszczony w czasie wojen husyckich. Pod koniec XVI wieku zbudowano w tym miejscu renesansowy dwór z wykorzystaniem starych fragmentów. Na początku XVII wieku rozbudowany, uszkodzony w czasie wojny trzydziestoletniej. Pod koniec XVII wieku zamek powiekszono o dwa barokowe skrzydła. Obecnie hotel z możliwością zwiedzania.

2018 Zamek w Międzylesiu 2

Zamek w Karpnikach

Zamek w Karpnikach zbudowany w XIV wieku, dość często zmieniał włascicieli, powiekszono go w 1475 roku. Była to budola na sztucznej wyspie, otoczona fosą. Na przełomie XVI/XVII wieku zamek przebudowano i powiększono. W 1822 roku zamek przebudowano w stylu neogotyku angielskiego. Obecnie hotel i restauracja.

2016 Zamek w Karpnikach 1

Zamek w Witostowicach

Zamek w Witostowicach zbudowano jako zamek wodny w pierwszej połowie XIV wieku, kilkakrotnie przebudowano w XVI i XVII wieku. W zamku czynna jest kaplica.

Zamek w Witostowicach (js)

Zamek w Świeciu

Zamek w Świeciu na Dolnym Śląsku zbudowano w XIV wieku, po pożarze w 1527 roku przebudowany w stylu renesansowym, W XVIII wieku po pożarze kolejna przebudowa i budowa barokowego pałacu. Po pożarze w 1827 roku popadał w ruinę, chociaż był zamieszkały do 1960 roku. W trakcie rewaloryzacji i zabezpieczania.

Zamek Świecie (js)2

Zamek Rajsko

Zamek Rajsko (Zamczysko) to sztuczne ruiny zbudowane w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie modernizowany.

Zamek Rajsko(js)

Dwór Czarne

Dwór czarne w Jeleniej Górze zbudowano po połowie XVI wieku, otaczając go murami obronnymi i fosą. W połowie XVII wieku rozbudowany do dzisiejszej postaci. W XVIII wieku remontowany i przebudowywany po pożarze, pod koniec XIX wieku ponownie zmodernizowany, zmniejszony i wyposażony w dachy dwuspadowe. Użytkowany przez fundację.

Dwór Czarne

Zamek w Otmuchowie

Zamek w Otmuchowie zbudowany w średniowieczu, prawdopodobnie w połowie XIV wieku, pod koniec XVI wieku rozbudowany w stylu renesansowym, do 1810 roku był rezydencją biskupów wrocławskich. Odbudowywany po wojnie trzydziestoletniej, rozbudowywany na początku XVIII wieku, częściowo zniszczony w czasie wojen śląskich. Po sekularyzacji (1810) przekazany za zasługi Wilhelmowi von Humboldt, który polecił rozebrać dwa skrzydła, dla odbudowy lepiej zachowanych fragmentów budowli. Obecnie dom kultury i hotel.

2014 Otmuchów, zamek 01

Zamek w Czerninie Górnej

Zamek w Czerninie Górnej powstał na przełomie XIV i XV wieku. Po kilku zmianach właścicieli pod koniec XVII wieku przebudowany na rezydencje w stylu barokowym. W latach pięćdziesiątych XX wieku opuszczony, obecnie ruiny.

Czernina-Dolna-01

Zamek w Chobieni

Gród w Chobieni istniał już na początku XIII wieku, w XIV wieku zbudowano zamek w stylu późnogotyckim. Pod koniec XVI wieku warownię zburzono i zbudowano nowy, renesansowy zamek Chobienia, rozbudowany i modernizowany w XVII i XVIII wieku. Obecnie w posiadaniu fundacji, zamknięty.

Zamek w Chobieni

Zamek Książęcy w Wąsoszu

Zamek w Wąsoszu został zbudowany w XIV wieku, przebudowany w XVI wieku i w XVIII wieku przekształcony w barokowy pałac. Obecnie prywatny, w remoncie.

Schlossherrnstadt

Zamek w Żmigrodzie

Drewniany zamek W Żmigrodzie powstał pod koniec XIII wieku. W drugiej połowie XIV wieku był to już zamek murowany. W XVI i XVII wieku odbudowywany i umacniany po pożarach. Na przełomie CVII i XVIII wieku przebudowany na barokowy pałac, ze średniowiecznych budynków pozostała wieża. Pałac zniszczony w 1945 roku, w latach siedemdziesiątych XX wieku znaczną część ruin wyburzono. Obecnie wykorzystywany turystycznie.

SM Żmigród pałac, zamek (1) ID 597997

Zamek Świny

Gród i zamek obronny Świny istnieje od początku XII wieku, uchodzi za najstarszy zamek prywatny na ziemiach współcześnie polskich. W XIV i XV wieku modernizowany i rozbudowywany. Pod koniec XIV wieku stracił znaczenie na rzecz pobliskiego zamku w Bolkowie. Od drugiej połowy XIX wieku niezamieszkany, stopniowo niszczał. Najwięcej zniszczeń było w XIX wieku, w XX wieku próbowano zamek Świny zabezpieczać i remontować.

Świny zamek (10) Świny zamek. Foto Barbara Maliszewska

Zamek Cisy

Zamek Cisy zbudowano na początku XIV wieku jako przeciwwagę dla zamku Stary Książ. W 1355 roku przejęty przez Bolka II małego, w połowie XV wieku spalony przez husytów, później modernizowany i rozbudowany. W czasie wojny trzydziestoletniej spalony przez Szwedów, od tego czasu postępująca ruina, obecnie zabezpieczony.

zamek Cisy2

Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze

Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze powstał z przebudowy wieży obronnej w drugiej połowie XVI wieku dokonanej przez Schaffgotschów. W zasadzie zamek był rezydencja pałacową. Spłonął w 1964 roku i jest w ruinie.

Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze(2)

Zamek w Lipie

Zamek w Lipie koło Bolkowa zbudowano na przełomie wieku XIII/XIV. Był to zamek rycerski w formie gotyckiej wieży mieszkalnej, otoczony fosą. W XVII wieku zamek przebudowano na styl renesansowy. W XIX wieku przebudowany w stylu neogotyckim. Po 1845 roku popadł w ruinę.

Zamek Lipa Górna - Dolnośląskie, powiat jaworski HWPS

Zamek Niesytno

Zamek Niesytno w Płoninie został zbudowany prawdopodobnie na początku XV wieku lub pod koniec XIV wieku. Kilkakrotnie rozbudowywany, został zamieniony na cele gospodarcze pow wybudowaniu obok dworu znanego jako pałac w Płoninie w 1545 roku. Obecnie restaurowany.

zamek w Płoninie (js)

Zamek Gryf

Zamek Gryf został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XII wieku, lub w połowie XIII wieku. W 1300 roku został otoczony murami, przebudowywany w pierwszej połowie XV wieku i w połowie XVI wieku. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek był zdobywany, dewastowany i remontowany. Pod koniec XVIII wieku częściowo rozebrany, obecnie w ruinie. Własność prywatna.

Zamek Gryf, Proszówka, zamek górny 2

Zamek Lenno we Wleniu

Zamek Lenno we Wleniu, inaczej Zamek Wleński Gródek jako murowana budowla został zbudowany pod koniec XII wieku na miejsce drewniano-ziemnego grodu. Książę świdnicko-jaworski Bolko II Mały rozbudował zamek, kolejny właściciel umocnił go na tyle, że w 1428 roku oparł się husytom. W drugiej połowie XVI wieku podwyższono mury i wieżę. W czasie wojny trzydziestoletniej kilkakrotnie zdobywany, ostatecznie podpalony. Nowy właściciel nie odbudowywał zamku tylko zbudował nieopodal pałac Lenno. Obecnie zamek zabezpieczony jako trwała ruina.

Zamek Lenno we Wleniu, inaczej Zamek Wleński Gródek
Zamek Lenno we Wleniu, inaczej Zamek Wleński Gródek

Zamek w Namysłowie

Zamek w Namysłowie jako budowla drewniana istniał na początku XIV wieku, później został otoczony murami, a ok. połowy XIV wieku wybudowano zamek murowany. Przez pewien okres właścicielem zamku był zakon krzyżacki, obecnie należy do browaru i jest niedostępny.

zamek w Namysłowie (js)

Zamek Księcia Henryka

Zamek myśliwski zbudowany w 1806 roku na wzgórzu Grodna między Staniszowem i Marczycami na polecenia ksiecia von Reuss. Poczatkowo była to neogotycka wieża, rozbudowana do postaci zameczku w 1842 roku.

Zamek księcia Henryka w Marczycach

Zamek na wodzie w Wojnowicach

Gotycki zamek w Wojnowicach zbudowano w XIV wieku. W pierwszej połowie XVI wieku zaczęto wyburzanie zamku z myślą o przebudowie. Pod koniec XVI wieku zamek przekształcono w renesansową rezydencję. Zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany, właścicielem jest Kolegium Europy Wschodniej. Otwarty dla turystów.

SM Wojnowice pałac (10) ID 597199

Zamek w Roztoce

W XVI wieku zbudowano renesansowy dwór obronny, przebudowany i powiekszony w 1720 roku przez von Hochbergów na barokową rezydencję. W latach 1868-1871 przebudowany w stylu neorenesansowym. Obecnie w trakcie rewitalizacji.

Bryła pałacu w Roztoce

Zamek w Chocianowcu

Zameczek myśliwski w Chocianowcu istniał już w XIII wieku. Rozbudowano go w XV wieku, w kolejnych wiekach przebudowywano, w XIX wieku ostatnia przebudowa na styl renesansowy. Zamek był uzytkowany do 1955 roku. Opuszczony, popadł w ruinę.

Chocianowiec Wikizabytki 1

Zamek w Chojnowie

Pierwsze wzmianki o zamku w Chojnowie pochodzą z końca XIII wieku. Zniszczony przez husytów w 1418 roku i w pożarze w 1428 roku. Wielokrotnie przebudowywany, duża przebudowa na styl rensansowy w połowie XVI wieku. Obecnie siedziba muzeum w Chojnowie.

Chojnow 002 muzeum.jpg
CC BY-SA 3.0, Link

Zamek w Gorzanowie

Średniowieczny zamek w Gorzanowie został zniszczony przez husytów, nowy pobudowano w 1573 roku i rozbudowano w latach 1653-57. Kolejna przebudowa w 1753 roku i remont po 1900 roku. Porzucony w latach sześćdziesiątych popadł w ruinę.

Gorzanów, zespół zamkowy, zamek 7

Zamek w Gościszowie

Zamek w Gościszowie zbudowano pod koniec XIII wieku, przebudowano pod koniec XIV wieku. Ostatnia przebudowa na styl późnorenesansowy miała miejsce w 1603 roku. Zniszczony w czasie II wojny światowej, zabezpieczony jako trwała ruina.

Gosciszow1 (js)

Zamek Nowy Dwór w Wałbrzychu

Zbudowany na miejscu grodu, być może za czasów Bolka II Małego. W XVI wieku przebudowany na styl renesansowy, dodano basteje, a w czasie wojny trzydziestoletniej bastiony. Zamek został zdobyty i zniszczony dopiero w czasie wojny trzydziestoletniej, od tego czasu w ruinie.

Zamek Nowy Dwór 067

Zamek w Płakowicach

Budowę renesansowego zamku w Płakowicach rozpoczęto w 1550 roku na miejscu obronnego dworu z XV wieku. Większe przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX wieku. Obecnie należy do kościoła babtystów i jest remontowany.

Zamek w Płakowicach XVI w

Zamek w Przystroniu

Renesansowy zamek w Przystroniu został zbudowany w XVI wieku i przebudowany ok. 1800 roku na klasycystyczny pałac.

Zamek w Rybnicy

Zamek w Rybnicy powstał w XV lub XVI wieku jako zamek rycerski, chociaż są poglądy o jego starszym pochodzeniu. Dwukrotnie przebudowywano go w XVIII wieku, a na początku XIX wieku został opuszczony i od tego czasu popada w ruinę.

Rybnica zamek1

Zamek Szczerba

O budowie zamku Szczerba niewiele wiadomo. W XI wieku istniał gród, później kamienny zamek rycerski. W 1428 roku zamek został zniszczony przez husytów i opuszczony. Ruiny często zmieniały włascicieli, a jedną z nich była Marianna Orańska i boczna linia Hohenzollernów.

Zamek Szczerba - panoramio

Zamek w Urazie

Gród kasztelański strzegący brodu na Odrze istniał już w XIII wieku. Zamek zbudowano prawdopodobnie na początku XIV wieku. W XVI wieku zamek przebudowano w stylu barokowym, ok. 1810 roku zasypano fosę, rozebrano most zwodzony i mury. W drugiej połowie XIX wieku zamek przebudowano w stylu neogotyckim, a na początku XX wieku zamek został opuszczony i niszczał. Obecnie w rękach prywatnych, zabezpieczany. Ciekawostka – jeden z nielicznych zamków zbudowany na planie trójkąta.

Uraz, Zamek - fotopolska.eu (147616)

Zamek w Warcie Bolesławieckiej

Zamek w Warcie Bolesławieckiej zbudowany został prawdopodobnie pod koniec XIV wieku. W XVI wieku otoczony fosą i wałem, obok zamku wybudowano dwór. Obecnie zamek i dwór to ruiny.

Warta Boleslawiecka(js)

Zamek w Wołowie

Zamek w Wołowie zbudowano w XIV wieku, rozbudowano w XVI i XVII wieku. Na początku XVIII wieku spłonął, został odbudowany. Z niewielkimi przeróbkami dotrwał do dzisiaj. Obecnie siedziba starostwa.

zamek w Wołowie