Zamek Joannitów w Swobnicy

Zamek Joannitów w Swobnicy

Miejscowość Swobnica istnieje co najmniej od połowy XIV wieku, będąc częścią ziem nadanych w 1235 roku templariuszom, a od 1312 roku joannitom. Po 1377 roku joannici zbudowali zamek w Swobnicy z przeznaczeniem na siedzibę komandorii. Założenie zamkowe obejmowało prostokątny budynek mieszkalny i wysoka wieżę, obydwa budynki wbudowane w mur obronny. Zamek wraz z podzamczem położony był nad jeziorem i oddzielony fosą.

Po wojnie trzydziestoletniej zamek w Swobnicy przejęła królowa szwedzka, w 1680 roku kolejną właścicielką została zona elektora brandenburskiego Dorota, która zleciła przebudowę zamku na trzyskrzydłową barokowa rezydencję. W tym stanie, z niewielkimi przeróbkami z XIX wieku zamek przetrwał do dzisiaj. Po II wojnie zamek był w posiadaniu PGR, potem osoby prywatnej i niszczał. Przejęty przez gminę w 2011 roku, zaczęto prace zabezpieczające.

Zakon Joannitów – krótka historia zakonu i jego obecność na ziemiach polskich – zamek w Łagowie, zamek w Słońsku. Ze swobnicy warto pojechać do Chojny i do Cedyni.

Zamek Joannitów w Swobnicy
Zamek Joannitów w Swobnicy
Zamek Joannitów w Swobnicy
Zamek Joannitów w Swobnicy
Zamek Joannitów w Swobnicy