Zamek Książ

Zamek obronny przebudowany przez Hochbergów na barokową rezydencję.

Zamek Bolków

Jedna z ważniejszych warowni księstwa świdnicko-jaworskiego, zachowującego niezależność do końca XIV wieku.

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów zbudowany z wykorzystaniem naturalnych skał jako ściany. Niszczeje od połowy XVII wieku.

Zamek Grodziec

Malowniczy zamek Grodziec zbudowany na powulkanicznym wzgórzu.