Fragmenty-zelbetonowych-konstrukcji-wsporczych-dziala-V-3-w-Zalesiu

Podpory działa V3