Pałac-Rembielińskich

Palac Rembielińskich w Krośniewicach