Fragmenty murów miejskich i baszta

Fragmenty murów miejskich i baszta w Stragardzie