Tunel-kolejki-waskotorowej-w-schronie-bojowo-koszarowym