Mury-miejskie-Mieszkowic.-Widoczne-warstyw-kamieni.