Zamek w Kole

Wielkopolskie zamki budowano już we wczesnym średniowieczu. Zamek powstał za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Poczatkowo była to wieża mieszkalno-obronna (donżon), którą włączono w zamek zbudowany ok. 1362 roku (w części północnej). W południowej części zamku zbudowano stołp, który w dużej części zachował się do dzisiaj.

Przez 200 lat zamek był ważną fortyfikacją obronną. Od połowy XVI stracił na znaczeniu, a po potopie szwedzkim próbowano pozyskać z niego materiał budowlany na odbudowę klasztoru bernardynów. Niestety był podmywany przez wylewy rzeki Warty, które dopełniły dzieła zniszczenia.

W starej części miasta Koło warto zobaczyć Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i klasztor bernardynów w Kole (XV wiek), Ratusz (XVI wiek) i kilka innych zabytków.

Wyznacz trasę