Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej

Początkowo był to zamek Piastów cieszyńskich z XIV wieku, włączony w system umocnień Bielska (fragmenty murów widoczne są obok zamku) jako graniczna warownia Księstwa Cieszyńskiego. Z czasem jego funkcja obronna przestawał mieć znaczenie, więc stał się rezydencją szlachecką, od drugiej połowy XVI wieku centrum administracyjne Bielskiego państwa stanowego ( od 1752 roku Księstwa Bielskiego w rękach Sułkowskich). Zamek przebudowano w 2. połowie XIX wieku i w tym kształcie przetrwał do dzisiaj.

Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej

Na zamku książąt Sułkowskich jest obecnie muzeum, które zarządza również Fałatówką (willa, w której tworzył Julian Fałat), Domem Tkacza (mieszkanie i warsztat sukiennika), Starą Fabryką sukna. To oczywiście nie wszystkie atrakcje Bielska-Białej, ale o tym w innym miejscu.

Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
Plac Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej
Plac Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej

Nawigacja