Zamek Ogrodzieniec

Pierwsza warownia na Górze Zamkowej została zbudowana za czasów Bolesława Krzywoustego, ale została zburzona w wyniku najazdu Tatarów w 1241 roku. Był to ziemno-drewniany gród, prawdopodobnie dość rozległy i obwarowany. Stąd pochodzi prawdopodobnie nazwa Ogrodzieniec, od słowa ogrodzony. W połowie XIV wieku król Kazimierz II wielki kazał zbudować zamek obronny włączony w system obrony granicy tzw. Szlak Orlich Gniazd. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu (zamek w Ogrodzieńcu to błędna nazwa) został wkomponowany w wysokie skały, otoczony był wysokim kamiennym murem.

Pierwszym dzierżawcą zamku w Ogrodzieńcu był Przed­bórz z Brze­zia, a od 1386 roku z nadania Władysława Jagiełły zamek objął w dziedziczne posiadanie Włodek z Charbinowic herbu Sulima. W 1470 roku Włodkowice zamek sprzedali, po tej dacie zamek Ogrodzieniec kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Od 1523 roku zamek Ogrodzieniec jest w rękach bogatej rodziny Bonerów, już wówczas uszlachconej przez króla Zygmunta Starego. Seweryn Boner w latach 1532-1547 rozbudował zamek Ogrodzieniec o skrzydło renesansowe po stronie zachodniej. Po tej rozbudowie zamek zyskał nowy dziedziniec, a w sumie miał jeszcze dziedziniec gospodarczy i turniejowy. Razem z rozległym podzamczem teren założenia był ogrodzony wysokim kamiennym murem.

Nowy właściciel Jan Firlej, ożeniony z córką Seweryna Bonera Zofią w 1562 roku, zbudował nowoczesne umocnienia, w tym bastion i suchą fosę. W 1587 roku zamek Ogrodzieniec zdobył i obrabował  arcyksiążę Maksymilian Habsburg III, pretendent do polskiej korony po śmierci Stefana Batorego. Zamek w Ogrodzieńcu został poważnie zniszczony w czasie „potopu szwedzkiego”, ale kolejny właściciel Stanisław Warszycki (od 1669 roku) odbudował zamek. Od 1697 roku zamkiem władali kolejni właściciele, a w 1702 roku kolejny raz zdobyli go i spalili Szwedzi. Od tego czasu zamek pozostaje w ruinie.

Po ostatnim pożarze zamek nie został odbudowany, stopniowo zamieniał sie w ruiny, zaniedbany przez kolejnych włascicieli. Prace konserwatorskie trwały od 1949 roku do 1973, kiedy to zamek Ogrodzieniec został udostępniony do zwiedzania.

Wyznacz trasę