Zamek w Będzinie

Zamek Będzin

Na Górze Zamkowej gród istniał już w IX wieku, a w drugiej połowie XIII wieku w obrębie grodu wzniesiono wieżę ostatecznej obrony (stołp), która istnieje do dzisiaj. W początkach swojego panowania Kazimierz Wielki kazał zbudować tu zamek, włączając w niego istniejący stołp. Założenie obejmowało górny zamek otoczony podwójnymi murami (istnieje do dzisiaj, chociaż po przebudowach) oraz dolny zamek na zachód od zamku górnego (są zachowane dolne partie murów).

Zamek w Będzinie
Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie miał chronić przed najazdami od strony Śląska, który przeszedł pod panowanie Czech. W połowie XIV wieku już funkcjonował. Stała załoga była nieliczna, może dlatego, że tuż obok powstało miasto, w którym kwaterował na stałe oddzial królewskiego wojska. W XV wieku rola zamku w Bedzinie była dośc duża, ponieważ był ośrodkiem walki z bandami czeskimi i śląskimi. W czasie najzdu arcyksięcia austriackiego Maksymiliana zamek w Bedzinie, inaczej niż zamek Ogrodzieniec, oparł się wojskom austriackim. Pokonany Maksymilian przebywał na zamku w 1588 roku, ale jako jeniec i zakładnik.

Po dwukrotnym pożarze w XVII wieku (w 1616 i 1655 eoku) zamek i miasto lokowane pod nim podupadło. Zamek odbudowano po 1660 roku. W późniejszych wiekach zamek w Będzinie był przebudowywany, rozbierany, odbudowywany, a dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1834 roku i rekonstrukcji z lat 50. XX wieku. Obecnie zamek to jedna z filii Muzeum Zagłębia.

Zamek w Będzinie
Zamek Będzin

Mury zamku w Będzinie w większości zbudowano z łamanego kamienia w technologii zwanej opus emplectum. Metoda polegała na budowie zewnętrznej i wewnętrznej części muru z łamanych kamieni na zaprawę i zalewaniu przestrzeni między nimi mieszaniną zaprawy i nieregularnych kamieni. Zamek zaliczany do Szlaku Orlich Gniazd.

Zamek Będzin
Zamek w Będzinie - wnętrza
Zamek w Będzinie – wnętrza

Nawigacja