Zamek w Będzinie

Na Górze Zamkowej gród istniał już w IX wieku, a w drugiej połowie XIII wieku w obrębie grodu wzniesiono wieżę ostatecznej obrony (stołp), która istnieje do dzisiaj. W początkach swojego panowania Kazimierz Wielki kazał zbudować tu zamek, włączając w niego istniejący stołp. Założenie obejmowało górny zamek otoczony podwójnymi murami (istnieje do dzisiaj, chociaż po przebudowach) oraz dolny zamek na zachód od zamku górnego (są zachowane dolne partie murów).

Zamek w Będzinie
Zamek w Będzinie

Zamek miał chronić przed najazdami od strony Śląska, który przeszedł pod panowanie Czech. Po dwukrotnym pożarze w XVII wieku zamek i miasto lokowane pod nim podupadło. Zamek odbudowano po 1660 roku. W późniejszych wiekach zamek w Będzinie był przebudowywany, rozbierany, odbudowywany, a dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1834 roku i rekonstrukcji z lat 50. XX wieku. Obecnie zamek to jedna z filii Muzeum Zagłębia.

Zamek w Będzinie
Zamek Będzin

Mury zamku w Będzinie w większości zbudowano z łamanego kamienia w technologii zwanej opus emplectum. Metoda polegała na budowie zewnętrznej i wewnętrznej części muru z łamanych kamieni na zaprawę i zalewaniu przestrzeni między nimi mieszaniną zaprawy i nieregularnych kamieni. Zamek zaliczany do Szlaku Orlich Gniazd.

Zamek Będzin
Zamek w Będzinie - wnętrza
Zamek w Będzinie – wnętrza

Nawigacja