Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Pałac w Będzinie – Gzichowie zbudował Kazimierz Mieroszewski w 1702 roku, wzorując się na pałacach francuskich. Mieroszewscy byli bogatą rodziną szlachecką z dawnego Księstwa Siewierskiego, a swoje majątki mieli na pograniczu Małopolski i Śląska.

Pałac Mieroszewskich w Będzinie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie - rzeźby w ogrodzie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Amfiladowy układ pokoi w pałacu stwarza ciekawą oś widokową, a po kilku przebudowach pałac ma niejednorodny styl. Od strony głównego wejścia przed pałacem jest podjazd, a po jego obydwu stronach zachowały się oficyny. Za pałacem jest park z rzeźbami z 1718 roku. Obecnie pałac Mieroszewskich jest częścią Muzeum Zagłębia.

Pałac Mieroszewskich w Będzinie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Nawigacja