Opactwo cystersów w Lądzie

Ląd

Ląd to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem, był tu gród strzegący szlaku i przeprawy przez Wartę. Od XII wieku do rozbiorów była tu kasztelania. Jednak Ląd najbardziej znany jest opactwa cystersów, jednego z najstarszych na ziemiach polskich.

Opactwo cystersów i kościółw Lądzie
Opactwo cystersów i kościółw Lądzie

Klasztor i kościół cystersów w Lądzie

Klasztor w Lądzie istnieje od 1175 roku chociaż wcześniej, od 30 lat prawdopodobnie był folwarkiem lub filią klasztoru w Łeknie na Pałukach. Zakonnicy z Łekna chcieli zlikwidować filię, ale decyzją Kapituły Generalnej Cystersów pod koniec XII wieku opactwo zasiedlili cystersi z Opactwa Altenberg koło Kolonii. Pomogło zapewne wstawiennictwo księcia Mieszka III Starego. Praktycznie do XVI wieku zakonnicy rekrutowali się z Niemiec. Ważne rzeczy działy się za czasów króla Kazimierza Wielkiego. W 1331 roku Krzyżacy splądrowali klasztor. Natomiast w 1352 roku wokół klasztoru jednoczyli się zwolennicy Kazimierza Wielkiego w walce z buntem Maćka Borkowica.

Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół opactwa cystersów w Lądzie
Kościół w Lądzie ołtarz św. Urszuli
Kościół w Lądzie – ołtarz św. Urszuli

Od 1511 do klasztoru cystersów mogli wstępować Polacy, a od 1538 roku opatem mógł być polski szlachcic. W proteście niemieccy zakonnicy przenieśli się do Henrykowa na Dolnym Śląsku. To właśnie polscy opaci w XVII wieku rozpoczęli barokową przebudowę klasztornego kościoła, prace trwały do 1743 roku i ponownej konsekracji świątyni jako kościoła pw. NMP i św. Mikołaja . W konsekwencji po pierwszej romańskiej świątyni cystersów nie ma śladu.

Kościół opactwa cystersów w Lądzie - nawa główna i organy
Kościół opactwa cystersów w Lądzie – nawa główna i organy
Kościół opactwa cystersów w Lądzie - nawa główna
Kościół opactwa cystersów w Lądzie – nawa główna

Koniec świetności opactwa cystersów w Lądzie nastąpił po rozbiorach, kiedy to rząd pruski skonfiskował dobra, a po wojnach napoleońskich kolejny zaborca, Rosja dokonała kasaty zakonu. W XIX wieku przez kilkanaście lat w klasztorze przebywali Kapucyni. Od 1921 roku w Lądzie rezydują Salezjanie, którzy maja tutaj swoje Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie

Klasztor i kościół opactwa cystersów można zwiedzać osobiście z przewodnikiem, do czego zachęcamy. Nie będziemy opisywać wszystkich zabytków, informacje na ich temat można znaleźć na stronie lad.pl. Zdjęcia na zachętę, bo warto.

Opactwo cystersów w Lądzie - kapitularz
Opactwo cystersów w Lądzie – kapitularz
Kościół w opactwie cystersów w Lądzie
Kościół w opactwie cystersów w Lądzie
Kościół w opactwie cystersów w Lądzie
Kościół w opactwie cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie
Opactwo cystersów w Lądzie