Zamek w Toszku

Murowany zamek w Toszku zbudowano na przełomie XIV i XV wieku, a już w 1429 roku został zniszczony przez husytów. W drugiej połowie XV wieku zamek odbudował książę oświęcimski Przemysław. Po śmierci Przemysława zamek należał do książąt opolskich, później do Habsburgów. Po pożarze w 1570 roku odbudowany i rozbudowany w stylu renesansowym przez rodzinę Redernów. W XVII wieku ponownie przebudowany (1650-1666), w XVIII wieku kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 1811 roku toszecki zamek spłonął i odtąd pozostaje w ruinie.

Zamek w Toszku
Zamek w Toszku

Zamek Toszek zbudowany jest na miejscu dawnego drewnianego grodu książąt śląskich, na wzgórzu o nieregularnym kształcie, który wyznaczał kształt murów obronnych. Wzgórz otoczone było fosą. Duży budynek bramny z dwiema wieżami to najważniejsza dzisiaj pozostałość po zamku. Na makiecie przedstawiono rekonstrukcję zamku po ostatnich przebudowach.

Wejście do zamku w Toszku
Wejście do zamku w Toszku
Zamek w Toszku
Zamek Toszek – budynek bramny
Zamek w Toszku
Zamek w Toszku – widok z wieży
Zamek w Toszku - makieta
Zamek w Toszku – makieta

Nawigacja