Rezerwaty Przyrody w Bieszczadach

Rezerwaty przyrody w Bieszczadach chronią rzadkie gatunki rośli i zwierząt. Zobaczyć bobry, jak budują żeremia lub wydry bawiące się w strumieniu to ekscytująca przygoda dla dzieci i dorosłych. Podglądanie zwierząt i rozmaitych gatunków roślin w naturalnym środowisku sprawia dużą przyjemnością turystom lubiącym naturę. W województwie podkarpackim istnieje spora szansa spotkania niedźwiedzia czy słuchania wycia wilka. Warto pojechać na południowo-wschodni kraniec Polski, by to przeżyć!

Mikroklimat i dzika natura Bieszczad

W Bieszczady przybywają mieszkańcy dużych miast, którzy szukają nieco wytchnienia i pragną spędzić wolny czasu w naturalnym środowisku. Tu można odpocząć, odetchnąć świeżym powietrzem i poznać smak lokalnych rarytasów. Wielu przyjezdnych odwiedza rezerwaty przyrody w Bieszczadach. To znakomity pomysł, ponieważ naprawdę jest co obejrzeć. Unikatowa roślinność oraz rzadko występujące zwierzęta można podpatrywać na terenie objętym chronioną. To miejsca o niezwykle zróżnicowanym charakterze i warto przyjrzeć im się z bliska, zaglądając do kilku wybranych rezerwatów. Taka forma spędzania weekendu lub urlopu przynosi wiele korzyści dzieciom i dorosłym.

Mieszkańcy rezerwatu w Uhercach

Rezerwaty przyrody w Bieszczadach kryją w sobie wiele atrakcji. W jednym z nich, w miejscowości Uherce, pośród walorów naturalnego środowiska żyją rodziny bobrów, a także liczne  wydry oraz piżmaki. Rezerwat faunistyczny zajmuje powierzchnię w przybliżeniu 27 ha i nosi nazwę Bobry w Uhercach. Odwiedzający to miejsce stają przed niepowtarzalną okazją zobaczenia zarośli wierzbowych.

Zwierzęta, które mieszkają w rezerwacie to niezrównani architekci konstrukcji podwodnych, czyli bobry. Radość przynosi podpatrywanie, jak zbierają gałęzie i układają je w stosy. Sąsiadami bobrów są piżmaki oraz wydry, które również chętnie pluskają się w Olszance i rozległych rozlewiskach rzecznych. Wydry to przedstawiciele łasicowatych i jedyny gatunek o naturze zimnowodnego drapieżnika. Lubią pływać i bawić się w rzece. Piżmaki pojawił się w Polsce około 100 lat temu, nie zważając na granice, prawdopodobniej przedostały się z Czech, korzystając z cieków wodnych.

Bieszczady
Bieszczady

Rezerwaty krajobrazowe w Bieszczadach

Rezerwaty przyrody – z definicji, to obszary chronione, zwykle poniżej 1000 ha, które obejmujące tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym czy kulturowym. Ochronie podlegają np. najlepiej zachowane ekosystemy o charakterze pierwotnym, siedliska rzadkich zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz siedliska dzikich gatunków, użytecznych dla człowieka.

W Polsce wyróżnia się dziewięć typów rezerwatów: krajobrazowe, leśne, florystyczne, stepowe, solniskowe, torfowiskowe, wodne, przyrody nieożywionej i faunistyczne. Krajobrazowe rezerwaty przyrody w Bieszczadach np. Sine Wiry, Gołoborze, Przełom Osławy pod Duszatynem to wybrane spośród 9 wszystkich, dostępnych na tym terenie. Rezerwat Przełom Sanu pod Grodziskiem o powierzchni ponad 100 ha obejmuje malowniczy przełom rzeki w Zwierzyniu. Porośnięty lasami i licznymi gatunkami roślin chronionych zachęca, by przebywać nad wodami Sanu.