Karta EKUZ – kiedy jest potrzebna?

Zagraniczne wyjazdy cieszą się ogromną popularnością, wiele osób wyjeżdża za granice w celach wypoczynkowych lub zarobkowych. Warto jednak pamiętać, że taka podróż wymaga dobrego przygotowania i posiadania odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co to jest? Jak ją zdobyć?

Co to jest karta EKUZ? Gdzie obowiązuje?

Karta EKUZ to specjalny dokument, który upoważnia do korzystania z opieki medycznej podczas pobytu w krajach europejskich. Karta gwarantuje pomoc w wielu nieprzewidzianych sytuacjach tj. choroba, wypadek czy kolizja, zapewnia pokrycie kosztów leczenia podejmowanych w celu ratowania zdrowia i życia. Dokument zwiększa komfort podróżowania, pozwala czuć się bezpiecznie. Karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także w Norwegii, Szwecji, Islandii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinie, na terytoriach portugalskich, francuskich i hiszpańskich. Nie jest respektowana na Wyspach Normandzkich, wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie. Osoby, które nie są mieszkańcami państw UE, nie będą mogły skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego również w Islandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii oraz Liechtensteinie.

Jak zdobyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Z karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ mogą skorzystać osoby, które są zgłoszone do ubezpieczanie zdrowotnego lub mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowych przez państwo. Karta jest bezpłatna, aby ją zdobyć, należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia https://ekuz.com.pl/ekuz-w-nowym-targu/. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą mailową, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Warto pamiętać, że dostępne są różne wniosku, zależne od celu podroży. Inny wniosek obowiązuje osoby wyjeżdżające w celach turystycznych, a inny muszą wybrać osoby, które podróżują w celach zawodowych. We wniosku należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, telefon, adres mailowy, status ubezpieczeniowy osoby wnioskującej o EKUZ, cel podróży, adres do doręczenia karty EKUZ. W celu złożenia wniosku przydadzą się również następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenia w NFZ:  ZUS ZUA, zaświadczenie od pracodawcy. Osoby uczące się, powyżej 18 roku życia muszą złożyć dokument potwierdzający kontynuację nauki. Nie należy zapomnieć o podpisaniu wniosku o kartę EKUZ. Dokument jest ważny od 2 miesięcy do 5 lat, jest to zależne od statusu osoby ubezpieczonej w NFZ.

Co obejmuje karta EKUZ? 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu za granicą. Osoby, które ją posiadają, mogą korzystać z różnego typu świadczeń medycznych, które są konieczne w danym wypadku. Leczenie odbywa się na warunkach obowiązujących w danym kraju, dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne pokrycie części kosztów. Warto pamiętać, że karta nie służy do leczenia planowanego, a także nie dotyczy niektórych zdarzeń. Nie pokrywa m.in. kosztów lotniczego transportu medycznego, ratownictwa górskiego, kosztów opieki stomatologicznej, leków refundowanych, ratownictwa górskiego. Osoby, którym zależy na dodatkowym zabezpieczeniu, powinny pomyśleć o wykupieniu innego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne – większa ochrona w czasie pobytu za granicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo pomocna, podnosi bezpieczeństwo w czasie podróży, ale ma wiele ograniczeń. Podróżni, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie, powinni pomyśleć o wykupieniu polisy podróżnej. Oferty tego typu produktów są bardzo zróżnicowane, można wybrać ubezpieczenie zdrowotne dopasowane do własnych potrzeb. Polisa obowiązuje we wszystkich krajach, obejmuje m.in. koszty leczenia i wizyt lekarskich, pobyt w szpitalu, wykonanie potrzebnych badań, zakup leków, transport medyczny i wiele innych świadczeń.

Każdy, kto planuje wyjazd za granicę, powinien złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ. Mimo że dokument nie zapewnia pokrycia wszystkich kosztów leczenia, to jest bardzo potrzebny, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie turystyczne, które obejmuje o wiele więcej zdarzeń.