Zamek Carolath w Siedlisku

Pierwszy raz w materiałach pisanych wspomniano Siedlisko w 1298 roku przy okazji kupna kasztelani bytomskiej (Bytom Odrzański) i wówczas już była już mowa o zamku. W 1561 roku Siedlisko (oraz Bytom Odrzański i Tarnowo Jezierne) kupił Fabian von Schönaich, rodzina Schönaich była właścicielem dóbr do 1945 roku. Nabyte ziemie stanowiły główną część tzw. państwa stanowego Carolath-Beuthen utworzonego w 1697 roku.

Zamek Carolath w Siedlisku - bastion południowy
Zamek Carolath

Fabian von Schonaich zastał na zamku w Siedlisku nowy murowany budynek , zbudowany w miejscu starszego, ale nowa budowla zaczęła osiadać i pękać. Kolejny właściciel zamku Georg von Schönaich tuz po przejęciu majątku w 1597 zlecił budowę nowego zamku. Najpierw zbudowano południowe skrzydło i sale kolumnową, do 1618 roku wzniesiono skrzydło wschodnie i kaplicę, pierwszą typowa kaplice protestancką na Śląsku. Na tym etapie powstał budynek bramny i bastionowe fortyfikacje wokół zamku. Po wojnie trzydziestoletniej zamek trzeba było poddać remontowi.

Zamek Carolath
Zamek Carolath w Siedlisku - renesansowe skrzydło południowe

Po 1710 roku kolejny właściciel Hans Carl Schönaich zlecił budowę dwóch skrzydeł zamykających dziedziniec (zachodniego i północnego). Modernizowano również pozostałe skrzydła. Prawdopodobnie w tym czasie powstał park. W 1757 roku zbudowano nowy most przed bramą wjazdową.

Zamek Carolath w Siedlisku - kaplica

W drugiej połowie XIX wieku przebudowano część zamku w stylu neorenesansowym w skrzydle południowym, przy którym założono ogród z fontannami. W skrzydle północnym zbudowano przejazd na dziedziniec gospodarczy, który otoczony był stajniami i innymi budynkami.

Zamek Carolath w Siedlisku
Budynek bramny zamku Carolath

W styczniu 1945 roku wojska radzieckie urządziły w zamku szpital, który po trzech miesiącach zlikwidowano, a zamek podpalono. Po wojnie, w latach 60-tych odgruzowano ruiny i wyremontowano kaplice i budynek bramny, w czym brał udział harcerski szczep „Makusynów”. Pod koniec lat 80-tych prowadzono prace konserwatorskie w zachowanej części zamku. Obecnie jest to obiekt prywatny, możliwy do zwiedzania po uprzednim umówieniu się.

Zamek Carolath w Siedlisku - święto Bzów na głównym dziedzińcu

Obok zamku znajdują się zabudowania folwarczne wpisane na listę zabytków. Warto również pobliskie mauzoleum księżnej Wandy Henckel v. Donnersmarck z pocz. XX wieku, park, wzgórze Adelajdy i zabytkowy kościół szachulcowy z początku XVI wieku (otynkowany w XIX wieku).